ZBIORNIKI WODNO-POWIETRZNE

ZBIORNIKI WODNO-POWIETRZNE (HYDROFORY) Zbiorniki położone wysoko na strychach mają wiele cech ujemnych: nieszczelność zbiorników powoduje zawilgocanie stropów, zbiorniki narażone są na niebezpieczeństwo zamarzania, woda ulega zanieczyszczeniu, instalowanie pociąga za sobą wysokie koszty itd. Od dawna też do zaopatrzenia w wodę budynków stosowane są nowoczesne urządzenia instalowane w piwnicach w postaci zbiorników wodno-powietrznych (hydroforów). Najprostsze wykonanie przedstawia zbiornik wodno-powietrzny umieszczony w piwnicy. Wodę do hydroforu doprowadza się z sieci wodociągu publicznego lub z indywidualnego ujęcia za pomocą pompy o napędzie elektrycznym lub z silnikiem spalinowym . Przewód ssawny pompy, ułożony w terenie, powinien być zabezpieczony przed zamarznięciem. [podobne: jaszpol, zawiadomienie o zakończeniu budowy, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną jaszpol zawiadomienie o zakończeniu budowy