ZBIORNIKI CISNIENIOWE


ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE Zbiorniki ustawia się na wysokości gwarantującej otrzymanie potrzebnego ciśnienia we wszystkich punktach pobierania wody, a więc W punktach rozbioru na potrzeby gospodarcze i do picia oraz ppożarowe. Pojemność zbiornika powinna zabezpieczać 10-minutowy rozbiór wody przez wewnętrzne zawory pożarowe, przy jednoczesnym maksymalnym rozbiorze wody na potrzeby gospodarcze. Prócz tego, zbiornik powinien mieć zapas wody do picia i do celów gospodarczych (dla wyrównania nierównomierności rozbioru), który waha ,się w granicach 2-:-3% rozbioru dobowego dla wielkich budynków i dochodzi do 50% i więcej dla budynków małych. W celu uniknięcia zbyt długiego przetrzymywania wody pojemność użyteczna w miarę możności nie powinna przekraczać dobowego rozbioru wody w budynku. [więcej w: blachodachówka cena, jaszpol, średnice rur kanalizacyjnych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena jaszpol średnice rur kanalizacyjnych