Zbiornik napelnia sie woda bezposrednio pod dzialaniem cisnienia ulicznej sieci wodociagowej

Ujemne strony powyższego systemu, to możliwość zanieczyszczenia wody w zbiorniku oraz powstawanie wilgoci w pomieszczeniach, gdzie zbiornik jest zainstalowany. Zbiornik napełnia się wodą bezpośrednio pod działaniem ciśnienia ulicznej sieci wodociągowej w godzinach nocnych, gdy ciśnienie w sieci wzrasta. Wspomniana instalacja możliwa jest do przyjęcia wtedy, jeżeli znane są wahania ciśnienia w sieci miejskiej w poszczególnych godzinach doby. Prawidłowe dane o wahaniach ciśnienia w sieci można otrzymać na zainstalowanym manometrze, który należy wykorzystać w ciągu kilku dób i w różnych porach roku. Przy braku dokładnych danych należy przewidzieć urządzenia pompowe dla doprowadzenia wody do zbiornika. Dla potrzeb domowych pojemność zbiornika wystarczy do 20-:-25 ma; większe pojemności zwiększają ciężar zbiornika (obciążenie stropu, ścian), pogarszają jakość wody i utrudniają eksploatację zbiorników. Z tych względów obecnie nie instaluje się zbiorników ciśnieniowych, natomiast szerokie zastosowanie mają zbiorniki wodno-powietrzne (hydrofory). [podobne: farby do wnętrz, naprawa okien pcv, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz naprawa okien pcv zawiadomienie o zakończeniu budowy