Zastosowanie stali o duzej wytrzymalosci

Zastosowanie stali o dużej wytrzymałości, przy której naprężenia robocze sięgałyby od 5000 do 14000 kG/cm, jest więc niemożliwe w żelbecie z uwagi na 30- do 60-krotnie większe niebezpieczeństwo rozwarcia rys. Rozwarcie rys w tym przypadku spowodowałoby przerwanie całego przekroju betonowego i znaczne ugięcie konstrukcji. Wynika stąd, że rzeczywiste naprężenia pracujące, jakie można dopuścić w zbrojeniu elementów żelbetowych, określają graniczną wytrzymałość stali, powyżej której nie jest celowe zwiększanie jej właściwości wytrzymałościowych. Obecnie w kraju i za granicą produkuje się stale o wysokich cechach wytrzymałościowych o umownej granicy plastyczności od 12000 do 17000 kG/cm2 właściwości wytrzymałościowe tej stali są średnio 10-krotnie wyższe od właściwości wytrzymałościowych stali zwykłej zbrojeniowej, a koszt jej waha się w granicach 2- do 3-krotnego kosztu stali zbrojeniowej zwykłej jakości. Dla pełnego wykorzystania cech wytrzymałościowych stali wysokiej, jakości (o wytrzymałościach ponad 10000 kG/cm2) zastosowano sprężenie betonu. W betonie sprężonym w fazie roboczej elementu Odkształcenia betonu i stali są zbliżone. Zbrojeniu nadaje się wydłużenia wstępne (maksymalnie dopuszczalne) i w takim stanie łączy się je z betonem. W procesie sprężenia betonu beton jest sprężyście ściśnięty i tym samym jego ciągliwość wzrasta. Pasma betonu, które poddane są rozciąganiu, mogą odkształcać się dodatkowo o wielkość ściśnięcia. Wzrost tych odkształceń prześledzić można na przykładzie odpowiadających im naprężeń, które dla betonu marki 400 wynoszą: od sprężenia 160 kG/cm2, a od możliwości na rozciąganie tworzywa betonowego 27 kG/cm2 Wzrost naprężeń z 27 na 187 kG/C powoduje wzrost pracy betonu na rozciąganie o 690%. [podobne: klin odlamu, olx gostynin, farby do wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz klin odłamu jak obliczyć olx gostynin