Wyrwanie

Wyrwanie jest to skażenie powierzchniowe, powstające na skutek oddzielania od powierzchni tworzywa włókien napełniacza, przebiegających mniej lub bardziej prostopadle do powierzchni tworzywa. Po oddzieleniu tak położonych włókien, pozostają najczęściej otworki dostrzegalne nieuzbrojonym okiem. Wyrwania następują w przypadku skrawania tworzyw z napełniaczami włóknistymi. Jak wspomniano, anomalia przedmiotów z tworzyw sztucznych obrobionych skrawaniem zależą od: usterek i nieprawidłowości w przebiegu procesu obróbkowego oraz własności tworzyw. Rozpatrując bliżej to zagadnienie, można wyodrębnić podczas obróbki skrawaniem następujące grupy czynników, wpływających na anomalia przedmiotu, związanych z: obrabiarką, narzędziem, przedmiotem obrabianym, wykonawcą, sprzętem uzupełniający i otoczeniem. Scisłe powiązanie kształtu i wielkości anomalii z wymienionymi grupami czynników oraz rozgraniczenie, ile i jakie anomalia powstają w wyniku działania poszczególnych czynników, jest sprawą niełatwą. Poniżej podano kilka uwag o przyczynach powstawania niektórych anomalii przedmiotów. 1) Podczas skrawania narzędziami przytępionymi lub tępymi wystąpić mogą prawie wszystkie wymienione anomalia przedmiotów. 2) Niesztywne i niepewne zamocowanie przedmiotu obrabianego na obrabiarce podczas skrawania może być powodem powstawania prawie wszystkich wymienionych anomalii, a szczególnie: pęknięć lub odłupań. 3) Przyczyny powstawania pęknięć są różnorodne i dość skomplikowane; można je zaliczyć do dwu podstawowych zjawisk: cieplnych i mechanicznych. Istota pierwszych leży w znacznie większym, niż dla metali współczynniku rozszerzalności cieplnej i małej przewodności cieplnej tworzyw sztucznych. Zjawiska mechaniczne są związane przede wszystkim z małą wytrzymałością mechaniczną tworzyw sztucznych. Podczas wiercenia otworów o średnicy 20 mm, w płycie z polimetakrylanu metylu wiertłem krętym o elementach geometrycznych, jak dla skrawania stali, z prędkością skrawania v— 40 m/min i posuwem 0,20 mm/obr, bez chłodzenia, stwierdzono pękanie między ścianką otworu a płaszczyzną boczną płyty począwszy od odległości między nimi mniejszej od 2 mm. Znacznie mniejsza jest procentowa ilość ciepła odprowadzanego przez wióry i materiał skrawany. [podobne: okna polaciowe, skrzat luboń, blachodachówka cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena okna polaciowe skrzat luboń