uwzglednienie zjawiska niezakonczenia odksztalcen reologicznych

Nie zawsze podwójne naparzanie jest wadliwe i można je niekiedy zalecić np. przy produkcji rur ciśnieniowych sprężonych obwodowo kablem ciągłym, wykonywanych z niejednorodnego betonu ze sprężoną otuliną ochronnego torkretu. W tym przypadku cykl potrójnej obróbki termicznej trwa trzy dni, rotacja większości elementów osprzętu (formy, rdzenie, pierścienie i inne) nie przekracza doby, a więc przebiega w czasie przewidzianym dla tego rodzaju wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń i styków prefabrykatów trzeba mieć na uwadze: – uwzględnienie zjawiska niezakończenia odkształceń reologicznych (głównie skurczowych) przemysłowo wykonanych prefabrykatów, – zapewnienie odpowiedniej, zgodnie z założeniami obliczeniowymi, pracy przestrzennej obiektów wielkopłytowych, – zapewnienie szczelności, nieprzepuszczalności lub tylko nieprzeciekalności styków, liczba połączeń w stykach powinna być możliwie mała, lecz wystarczająca. Niepotrzebne połączenia nie tylko obniżają prędkość i dokładność montażu, lecz prowadzą do nieuzasadnionych kosztów i straty czasu. [hasła pokrewne: naprawa okien pcv, farby do wnętrz, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz naprawa okien pcv zawiadomienie o zakończeniu budowy