Tolerancje liniowych wymiarów prefabrykatów

Chociaż struktura betonu jest zwarta i wytrzymała, lecz w wyniku wyżej wymienionego zjawiska powstaje poślizg pojedynczych cięgien, wykrzywienia elementów, a przede wszystkim słabe zabezpieczenie stali cięgien przed korozją, a w następstwie otrzymuje się wyroby o obniżonej trwałości. Bardzo istotne jest więc zapewnienie odpowiednich warunków formowania, ażeby w pełni wykorzystać cechy wysokowartościowych podstawowych materiałów stosowanych przy wytwarzaniu nowoczesnych wyrobów prefabrykowanych. 3. 3.4. Tolerancje liniowych wymiarów prefabrykatów Wybór norm dokładności dla liniowych wymiarów prefabrykatów łączy się z ustaleniami tych norm dla całej konstrukcji oraz z określeniem technologii wykonania prefabrykatów, a w szczególności technologii ich formowania, sposobu i środków kontroli, wydajności, jakości f kosztów własnych produkcji. Racjonalne przyjęcia w tym zakresie i ich dokładna realizacja powinny następować już w fazie projektowej. Na etapie projektu, przy ocenie wielkości rzeczywistych rozpiętości podparcia sztywności połączeń i styków powinien być uwzględniany w obliczeniach statycznych wpływ niekorzystnego nakładania się odchyłek powstałych w trakcie wykonywania prefabrykatów i przy montażu. Przy założeniu średniej dokładności prowadzenia robót geodezyjnych. Ponadto odchyłki te należy uwzględniać przy ocenie szczelności styków oraz izolacji (dźwiękowej, cieplnej i paroszczelnej). [przypisy: blacha ruukki modrzew syberyjski, vegepack, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki farby do wnętrz vegepack