sztywnosc konstrukcji

Na etapie projektowym należy zwrócić specjalną uwagę również na wymiary drugorzędne lokalizacji detali architektoniczno budowlanych, które nie są unifikowane (w odróżnieniu od zunifikowanych zewnętrznych wymiarów liniowych prefabrykatów). Z technologicznego punktu widzenia formowania wyrobów drugorzędne wymiary elementów są również istotne i powinny podlegać szczegółowej kontroli w zakładzie produkcyjnym. Technologiczne zapewnienie dokładności wykonania rozpoczyna się od wyboru metody formowania i rodzaju form. Metodę formowania obiera się w wyniku analiz technologicznych, ekonomicznych, konstrukcyjnych i innych, co w końcowym efekcie określa dokładność przez wpływ konstrukcji form i konstrukcji zakładania detali architektoniczno-budowlanych, warunkuje sztywność urządzeń formujących oraz sposób ich eksploatacji. Z technicznego punktu widzenia głównymi czynnikami określającymi geometryczne charakterystyki form i ich niezmienność w proce sie eksploatacji są: – sztywność konstrukcji, – pewność i sztywność zamocowań poszczególnych elementów form, – poprawność przegubowego połączenia boków z podkładem, – rodzaj i stan powierzchni podkładu w miejscu usytuowania detali archi tektoniczno-budowlanych, – poprawność konstrukcji i układ reperów do kontroli wymiarów liniowych form . [więcej w: elegante, zawiadomienie o zakończeniu budowy, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną elegante zawiadomienie o zakończeniu budowy