sciany warstwowe

W ścianach warstwowych, zwłaszcza typu osłonowego, wskazane jest, aby wewnętrzna strona ściany miała warstwę zdolną do pochłaniania pewnej ilości pary wodnej. W celu zapobieżenia, przy dużej wilgotności powietrza, przenikaniu pary z tej warstwy w głąb ściany, wskazane jest bezpośrednio za tą warstwą umieścić możliwie szczelną warstwę zamykającą utrudniającą przenikanie pary. Pobrana przez warstwę wewnętrzną wilgoć zostanie wówczas z powrotem oddana do wewnątrz pomieszczenia przy zmniejszeniu się wilgotności powietrza. Wilgotność w pomieszczeniu może regulować odpowiednia wentylacja pomieszczenia. Szczególną uwagę przy projektowaniu ścian pod względem cieplnowilgotnościowym należy zwrócić na narożniki zewnętrzne i mostki termiczne. Narożniki zewnętrzne należą do tych części ścian budynku, których powierzchnia napływu ciepła jest mniejsza od powierzchni jego odpływu. Oko liczność ta powoduje większy spadek temperatury w tych częściach ściany, a w konsekwencji pojawienie się przy większych mrozach wilgoci lub szronu w narożach. Środkami zmniejszającymi lub usuwającymi to zjawisko mogą być rozwiązania narożników. Najkorzystniejszym a zarazem najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie w narożniku grzejników lub poprowadzenie pionu c. o. Mostki termiczne powstają przy włączeniu do współpracy termicznej dwóch materiałów o znacznej różnicy wartości współczynnika l w wyniku czego powstaje miejscowe obniżenie oporu cieplnego ściany. Przykładami takich mostków termicznych są wieńce i nadproża żelbetowe, zbyt szerokie spoiny w murach z bloczków z betonu lekkiego, słupy i belki szkieletowych konstrukcji żelbetowych, styki między elementami zewnętrznymi w budynkach wielkoblokowych i wielkopłytowych itp. Usunięcie mostka termicznego można uzyskać przez wyrównanie wartości współczynnika ), do wartości odpowiadającej przewodności cieplnej całej ściany przez zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych, jak płyty gazobetonowe, pilśniowe, styropianowe itp. Warstwy ocieplające zgodnie z podanymi wyżej zasadami należy stosować możliwie blisko powierzchni zewnętrznej ściany. Przy murowaniu ścian z bloczków gazobetonowych wskazane jest stosowanie możliwie cienkich spoin (do 1, 5 cm) lub zapraw ciepłochronnych). [hasła pokrewne: olx gostynin, średnice rur kanalizacyjnych, jaszpol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jaszpol olx gostynin średnice rur kanalizacyjnych