projektowanie scian

Przy projektowaniu ścian należy kierować się następującymi zasadami: a. W ścianach pojedynczych, wykonanych z materiału jednorodnego, głównym czynnikiem, decydującym o akustycznej wartości izolacyjnej ściany, jest jej ciężar oraz sposób zamocowania. W tym przypadku korzystniejsze jest zamocowanie ściany elastyczne. Ściany, wykonane z materiału porowatego, np. z gazobetonu, powinny być obustronnie otynkowane, gdyż to znacznie zwiększa ich izolacyjność. b. Ściany wielowarstwowe mają większą izolacyjność na dźwięki powietrzne, niż ściany jednorodne monolityczne. W tym przypadku sąsiadujące z sobą poszczególne warstwy ściany powinny się jak najbardziej różnić pod względem struktury. W praktyce, można z pewnym przybliżeniem posługiwać się ciężarem objętościowym materiału. Im ciężary poszczególnych warstw przegrody bardziej różnią się od siebie, tym bardziej różnią się również ich opory akustyczne (np. korek, stal). Dobór poszczególnych warstw ściany wielowarstwowej i sposobu zamocowania, powinien odbywać się drogą eksperymentalną w komorze pomiarowej. c. Znaczną poprawę izolacyjności akustycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ciężaru ściany, uzyskać można przez stosowanie ścian podwójnych. W tym przypadku na zwiększenie izolacyjności wpływają następujące czynniki: poszczególne elementy składowe ściany podwójnej powinny mieć różną grubość i różny ciężar, przestrzeń powietrzna między elementami składowymi ściany nie powinna być mniejsza niż 6 cm, między elementami składowymi nie powinno być sztywnych konstrukcyjnych połączeń (tzw. mostków akustycznych), ściany wykonane z cegły, pustaków, bloków, płyt wiórowocementowych itp. powinny być szczelne (spoiny zalane zaprawą) i tynkowane również od wewnątrz. W przypadku braku możliwości otynkowania ściany od wewnątrz, można w szczelinie umieścić płyty suchego tynku, dosuwając do niej elementy ściany i wypełniając spoiny zaprawą, w miarę ukladania poszczególnych cegieł (bloków) ściany. Nieszczelne wykonanie ściany bardzo obniża jej izolacyjność, w przestrzeni powietrznej między ścianami podwójnymi zaleca się stosować luźno zwisające maty z waty szklanej lub bazaltowej, lub zastosować na obwodzie ściany elastyczny materiał dźwiękochłonny d. Możliwe jest zwiększenie izolacyjności pojedynczej ściany monolitycznej betonowej za pomocą dodatkowej ściany, wykonanej z płyt wiórkowo-cementowych umocowanych na latach i otynkowanych lub z tynku na siatce, z przestrzenią powietrzną wypełnioną watą szklaną. e. Przy konstruowaniu ścian podwójnych wykonywanych z różnego rodzaju płyt (np. wiórkowo -cementowych) duży wpływ na izolacyjność ściany ma zastosowanie niezależnych szkieletów dla każdej ze ścian odizolowanych od siebie . Szczegółowe wymagania i wytyczne projektowania ścian z punktu widzenia akustyki budowlanej. Przekrój konstrukcji ściany między mieszkaniami o szkielecie drewnianym odizolowanym od konstrukcji siatka metalowa, tynk, płyty wiórkowo-cementowe o grubości 5 cm, mata z waty szklanej, podkładki z gumy lub filcu oraz trzpienie i uchwyty przytwierdzające ścianę na obwodzie, krawędziak (szkielet ściany) aXI0 cm [podobne: klin odłamu, naprawa okien pcv, budowniczy szczecin]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin klin odłamu naprawa okien pcv