Tworzywa fenolowe

Po odkryciu tworzyw fenolowych zaczęto otrzymywać coraz to nowe tworzywa polikondensacyjne. Około roku 1929 rozpoczął sie okres rozwoju tworzyw polimeryzacyjnych; najpierw zaczęto wytwarzać polistyren i polimetakrylan metylu, po czym stopniowo uruchamiano produkcję coraz to nowszych polimerów. Obecnie rozpoczyna się prawdopodobnie okres stosowania tworzyw nieorganicznych, co bynajmniej nie oznacza zmierzchu tworzyw starszych. Odkrycie i wprowadzenie do zastosowań technicznych tworzyw sztucznych wyłoniło zagadnienie ich obróbki różnymi sposobami. Zatem obróbka tworzyw sztucznych jest zagadnieniem raczej nowym. Początkowo stosowano do obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych typowe obrabiarki do obróbki drewna lub metali, nie analizując optymalnych warunków obróbki tworzyw. Dalszy jednak wzrost ich wytwarzania i stosowania w latach trzydziestych spowodował rozleglejsze zainteresowanie się tym problemem. W roku 1934 Niemiec H. Ferchland opublikował w Dreźnie swoją pracę doktorską, dotyczącą badań przecinania piłą tarczową fenolowych laminatów papierowych i tkaninowych. Należy podkreślić, że — pomimo dużego rozpowszechnienia tworzyw sztucznych w dobie obecnej — stan badań, jak i literatura dotycząca obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, jest nadal bardzo uboga. Większość dostępnych publikacji stanowią na ogół prace, podające praktyczne wskazówki dotyczące obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, zazwyczaj bez powoływania się na źródła i operujące najczęściej danymi tylko do ogólnie określonych grup tworzyw. Do nielicznych publikacji zagranicznych, podających wyniki badań własnych, należą m. in. prace H. Ferchlanda [11], A. I. Isajewa, H. Schallbrocha i P. V. Doderera, M. N. Łarina i B. A. Ignatowa, S. W. Jegorowa i A. W. Kuźniecowa, E, N. Bobrynina, H, Bohmego, W. r. WadaczkGrija, A. W. Rudnietoa i B. P. Sztucznego, A. Kobayashi si K. Saito, C. Tameyaschi. [przypisy: okna polaciowe, skrzat luboń, blachodachówka cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena okna polaciowe skrzat luboń