Parcie boczne.

Parcie boczne wywierane na ściany spowodowane jest najczęściej przez działanie wiatru lub obciążenie gruntem i wodą w przypadku ścian piwnicznych. Rzadziej występującymi siłami poziomymi, które należy uwzględniać w obliczeniu wytrzymałości i stateczności ścian, jest parcie boczne wywierane przez łuki lub sklepienia oparte na tych ścianach. Ze względów ekonomicznych unika się obecnie projektowania konstrukcji przekryć wywierających parcie boczne na wspierające je ściany, stosując w przypadku cienkościennych przekryć powłokowych ściągi, przejmujące składowe poziome oddziaływania na podpory. Przy przenoszeniu sił poziomych współpracują zarówno pionowe jak i poziome elementy konstrukcji budynku, zgodnie z zasadami pracy przestrzennej ustroju omówionymi w rozdz. 1. I a Obciążenie wiatrem. Obciążenie ścian wiatrem przyjmuje się w postaci skierowanego prostopadle do ich powierzchni parcia i ssania wiatru. W celu określenia wartości obciążenia wiatrem przyjmowanych w obliczeniach statycznych wprowadzono pojęcie obciążenia podstawowego, którego wartość równa jest największemu teoretycznemu ciśnieniu, jakie wiatr wywiera na jednostkę powierzchni w środkowej części płaszczyzny pionowej prostopadłej do kierunku wiatru. Wielkość podstawowego obciążenia wiatrem p (kG1m2) określa wzór p = 0,0625 v2 gdzie v prędkość wiatru, misek. Wartości liczbowe podstawowych obciążeń wiatrem p dla poszczególnych stref Polski, w zależności od wysokości budynku określają zgodnie z normą wykresy. Posługując się wartościami podstawowymi obciążeń wiatrem określa się ze wzoru. Wielkość obciążenia jednostkowego w, jakie należy przyjmować w obliczeniach statycznych. [przypisy: dachówka ceramiczna koramic, elegante, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki dachówka ceramiczna koramic elegante