Nastepuje tu równiez pelne wykorzystanie stali zbrojenia sprezajacego

Następuje tu również pełne wykorzystanie stali zbrojenia sprężającego, gdyż cały czas pracuje ono w najwyższym zakresie swej wydłużalności lub w najwyższym dopuszczalnym zakresie naprężeń, wahającym się w stosunkowo niewielkich granicach od 10009 do 13000 kG/cm2 Wykorzystanie stali o wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach sprężonych łączy się ze stosowaniem betonów wysokich marek, tj. co najmniej 300. Podyktowane to jest wielkością strat siły sprężającej, które przy niskich markach betonu są bardzo duże. Przepisy rozróżniają dwa rodzaje wytrzymałości podstawowych materiałów ustrojów betonowych: wytrzymałość obliczeniową i wytrzymałość gwarantowaną. Wytrzymałość obliczeniowa, przyjmowana do obliczeń, jest niższa od wytrzymałości gwarantowanej, ma to na celu uwzględnienie specyfiki warunków wykonawstwa (w tym i na budowie) nie uwzględnianych przy kontroli jakości oraz otrzymanie wyników zbliżonych do poziomu ufności p = 0,999. Wytrzymałość obliczeniowa bazuje na wytrzymałości gwarantowanej, którą zapewnia wykonawca z poziomem ufności p =0,95. Uzyskanie tej wartości ustalane jest w zakładach produkcyjnych, zależnie od szczegółowych warunków wytwarzania, Z warunków tych zasadnicze miejsce zajmują stosowane systemy formowania. Zapewnienie należytego otoczenia zbrojenia, szczególnie cięgien sprężających, zależne jest bowiem od systemu formowania i zagęszczania. Jednakże i tu, nawet w najbardziej postępowych i nowoczesnych technologia ch Obserwuje się niekiedy trudne do rozwiązania problemy. Na przykład stropy formowane agregatami o formowaniu ciągłym ślizgowym cechuje często obniżona przyczepność betonu do cięgien sprężających. Zachodzi to na skutek małego upłynnienia mieszanki betonowej i w związku z tym nieznacznego wydzielania się mleczka cementowego. [przypisy: farby do wnętrz, styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej