Produkty cieplnego rozkładu

Należy podkreślić, że produktami cieplnego rozkładu tworzyw są z reguły substancje toksyczne, a niekiedy bardzo toksyczne, jak np. fenol, formaldehyd, styren, chlorowodór. Specyfika obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych oraz brak w kraju obrabiarek specjalnie skonstruowanych do tej obróbki, stwarzają potrzebę przystosowania do tego celu przede wszystkim obrabiarek do skrawania metali, a rzadziej drewna. Przystosowując obrabiarkę do obróbki tworzyw, należy mieć na uwadze odpowiednie zabezpieczenie obsługującego ją pracownika przed pyłami i gazami wydzielającymi się podczas obróbki. Oddziaływanie pyłu i gazów na organizm ludzki jest zagadnieniem skomplikowanym. Prowadzone badania w tym zakresie są oparte głównie na metodzie określania przyczyny na podstawie skutków. Rozważając działanie pyłu na organizm ludzki, opracowano podział pyłów z punktu widzenia zdrowotnego na: pyły czynne i pyły obojętne. Pyły, tworzące sie podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, można zaliczyć do obu tych grup. Na działanie pyłów i gazów narażony jest cały organizm ludzki. Szczególnie podatne w tym przypadku są narządy oddechowe. Innym zagrożeniem jest nadmierna koncentracja pyłów i gazów powstająca podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, która może stać sie przyczyną wybuchu. Intensywność wybuchu jest uzależniona od bardzo wielu czynników takich, jak: skład pyłu, wielkość ziarn pyłu, skład i aktywność chemiczna atmosfery, w której pył się znajduje, temperatura. Temperatura zapłonu jest ściśle uwarunkowana koncentracją ziarn pyłu. Dla różnych temperatur istnieje górna i dolna granica koncentracji pyłu, po której przekroczeniu powstaje niebezpieczeństwo wybuchu. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że wydzielające się podczas obróbki tworzyw sztucznych pyły i gazy mogą bardzo wydatnie obniżać trwałość obrabiarki. Na przykład, podczas skrawania tworzyw sztucznych z napełniaczem w postaci włókien szklanych, wydzielający się pył szklany znacznie przyspiesza zużycie powierzchni roboczych elementów obrabiarek, takich jak: prowadnice, łożyska, śruby pociągowe itp. [podobne: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy