Mury z pustaków Wroclawskich

Mury z pustaków Wrocławskich i Zerań. Wiązanie muru z pustaków Wrocławskich. Między pustakami zasadniczymi i połówkowymi można dla zwiększenia wartości izolacji termicznej stosować szczelinę powietrzną o grubości 3 cm, podobnie jak to ma miejsce w murach z pustaków Alfa i Muranów. Produkowane przez wytwórnię na Zeraniu w Warszawie pustaki typu Żerań są pewną modyfikacją pustaków Wrocławskich z tą różnicą, że układ otworów przerywa pionowe mostki termiczne w pustaku. Wymiar pustaka zostal tak zaprojektowany, aby można było budować ściany o grubości 19 cm (wewnętrzne) i 39 cm (zewnętrzne). Przy tej grubości w jednej warstwie układa się 2 rzędy pustaków z przesunięciem ich o pól długości pustaka, w drugim zaś 1 rząd pustaków długością w kierunku prostopadłym do rzędu poprzedniego z zachowaniem zasady przekrycia spoin pionowych. I c I Niektóre typy pustaków produkowane zagranicą i wykonane z nich konstrukcje ścian. Do jednej z lepszych konstrukcji pustaka betonowego należy zaliczyć pustaki szwajcarskie typu V i b r o b l o ck. Pustak ten ma najbardziej korzystny układ termiczny komór powietrznych ze wszystkich innych stosowanych u nas typów pustaków, tak że w zachodnich i południowych częściach naszego kraju można stosować grubość ściany wynoszącą 1 pustak (24 cm) z obustronnym tynkiem. Pod względem statycznym układ komór jest również korzystniejszy niż w innych typach pustaków, gdyż, jak wykazały badania Instytutu Techniki Budowlanej, współczynnik dla pustaków klasy 50, a więc wytrzymałość pustaka jest prawie równa wytrzymałości walcowej betonu. Konstrukcja ścian zewnętrznych z pustaków Vibroblock jest w zasadzie taka sama jak ścian z pustaków Alfa z tym, że ściany najczęściej stosowane o grubości 1112 pustaka można wykonać i bez pustki powietrznej. Wiązanie muru w ościeżach z węgarkiem wykonuje się przy zastosowaniu pustaków narożnikowych N i pustaków węgarkowych W. Grubość spoin pionowych i poziomych, rodzaje zapraw oraz warunki wykonania murów z pustaków Vibroblock są takie same jak dla murów z pustaków j.Alfa. [więcej w: klin odlamu, farby do wnętrz, szerokość drzwi wejściowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz klin odłamu jak obliczyć szerokość drzwi wejściowych