Długość czynna

Długość czynna zaczyna się przy płaszczyźnie odłamu, a jeżeli grunt nośny leży niżej, to w punkcie przecięcia osi kotwi ze stropem gruntu nośnego. Długość ta nie może być mniejsza niż l, i zarazem niż 5 m. Powinna ona również spełniać warunek równowagi. Pozostała długość kotwi 10 jest statycznie obojętna. Obliczenie stateczności należy przeprowadzić dla każdej kotwi z osobna. Podobne obliczenie przeprowadza się wówczas, gdy zakotwienie stanowią pale kotwiące gładkie. Gdy pal kotwiący ma w dolnym końcu zgrubienie, to położenie ściany zastępczej wyznacza się w odległości 2 m od górnego końca zgrubienia, dolną zaś płaszczyznę odłamu prowadzi stycznie do tegoż zgrubienia (wg Lacknerc. Wykonanie opisanych w tym punkcie dodatkowych obliczeń stateczności nabrzeży oczepowych nie zwalnia od konieczności sprawdzenia stateczności uskoku naziomu według zasad ogólnych. Udźwig osiowy ścianki szczelnej lub szczelinowej Scianki szczelne i szczelinowe mogą przenosić również obciążenia osiowe, najczęściej pionowe. Gdy chodzi o ścianki drewniane, betonowe lub żelbetowe to sprawa ta na ogół nie budzi wątpliwości, a udźwig osiowy Ścianki oblicza się jak udźwig analogicznych pali z uwzględnieniem tylko czynnych (tj. stykających się z gruntem nośnym) powierzchni ścianki w części udźwigu pochodzącej od tarcia gruntu o pobocznicę. Kwestionuje się natomiast udźwig osiowy ścianek szczelnych stalowych, uważając, że cienki ich przekrój przy obciążeniu osiowym wcina się w grunt i praktycznie „nic nie niesie”. Dlatego też np. w nabrzeżach oczepowych ze ścianką stalową, obciążonych silami pionowymi (np. przez dźwignice), projektuje się często dodatkowy szereg równoległych do ścianki pali dla przeniesienia tych sił. [patrz też: okna polaciowe, skrzat luboń, blachodachówka cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena okna polaciowe skrzat luboń