Zbiornik powinien byc wykonany ze stali

Zbiornik powinien być wykonany ze stali (blacha atestowana, dno tłoczone), wewnątrz ocynkowany i powinien mieć: właz, szkło wodowskazowe, króciec dopływowy, króciec odpływowy, złączkę do podłączenia zaworu spustowego, złączkę do podłączenia wyłącznika ciśnieniowego sterującego pompą, manometr tarczowy, zawór bezpieczeństwa, złączkę do podłączenia przewodu sprężonego powietrza. Dokumentacja techniczna powinna być zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyłącznik ciśnieniowy steruje pompą, tzn. uruchamia lub wyłącza pompę w zależności od ciśnienia wody w zbiorniku. Można go zainstalować na powietrznej lub wodnej części zbiornika. Między przewodem ssawnym i zbiornikiem ciśnieniowym instaluje się pompę. [hasła pokrewne: skrzat luboń, jaszpol, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki jaszpol skrzat luboń