WYKORZYSTANIE CISNIENIA ISTNIEJACEGO W ULICZNYM PRZEWODZIE WODOCIAGOWYM

W praktyce najczęściej spotyka się schemat zaopatrzenia budynku w wodę z sieci ulicznej wodociągu publicznego. Przyjmuje się go w przypadku, gdy ciśnienie w sieci ulicznej jest dostateczne. Potrzebne ciśnienie w ulicznej sieci miejskiej dla budynków do wysokości 10 kondygnacji i długości do 200 m, przy którym zaopatrzenie budynku w wodę jest zapewnione bez żadnych dodatkowych urządzeń (zbiorników czy pomp), można ustalić orientacyjnie z wykresu. Na osi odciętych odłożone są odległości od połączenia domowego (wodomierza) do najbardziej oddalonego punktu czerpalnego wody, na osi rzędnych – potrzebne ciśnienie z uwzględnieniem wszystkich oporów w sieci. Jeśli, wg danych otrzymanych od władz komunalnych, ciśnienie istniejące w sieci jest wyższe od wynikającego z wykresu lub równe, to budynek może otrzymać wodę bezpośrednio z sieci miejskiej. Jeśli ciśnienie jest niższe, należy przewidzieć urządzenie dla podwyższenia ciśnienia. Na wykresie linią przerywaną zaznaczono ciśnienie dla zaworów pożarowych. Jeśli ciśnienie w sieci miejskiej jest niedostateczne, należy powiększyć je w instalacji wewnętrznej przez wybudowanie zbiornika ciśnieniowego lub zainstalowanie urządzenia pneumatycznego wraz z pompą. [więcej w: remont starego domu blog, olx gostynin, styropian ekstrudowany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx gostynin remont starego domu blog styropian ekstrudowany