WODOCIAG STREFOWY

WODOCIĄG STREFOWY W celu zaopatrzenia w wodę budynków wielopiętrowych projektuje się wodociąg strefowy, tj. podział sieci na szereg stref według wysokości. Każda strefa powinna obejmować nie więcej niż 10-:-12 kondygnacji; ciśnienie wody w zaworach czerpalnych instalacji wodociągowej wewnętrznej przy rozbiorze gospodarczym nie powinno przekraczać 5 atn. Sieci oddzielnych stref powinny być połączone dla zabezpieczenia dostarczania wody na wypadek miejscowej awarii.
SYSTEM OBIEGOWY (PIERŚCIENIOWY) I ROZGAŁĘZIENIOWY Sieć wewnętrzna może być obiegowa (z dwoma i więcej połączeniami z siecią zewnętrzną) lub rozgałęzieni owa. O wyborze systemu decyduje wielkość-i znaczenie obiektu oraz ewentualne następstwa przerw w dostarczaniu wody. [hasła pokrewne: naprawa okien pcv, vegepack, styropian ekstrudowany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naprawa okien pcv styropian ekstrudowany vegepack