Położenie płyty kotwiącej

Właściwe będzie to położenie płyty kotwiącej, przy którym wymieniony stosunek będzie równy 1,5. Dla orientacji może być pożyteczne przyjęcie, że długość ściagu mniej więcej powinna równać sie całkowitej wysokości ścianki szczelnej. W szczególnych warunkach geologicznych najniekorzystniejsza powierzchnia odłamu może się wytworzyć zupełnie inaczej, niż to zwykle przyjmuje się w obliczeniach. Gdy np. grunt za ścianką jest przewarstwiony cienką warstwa ilu, to po okresie deszczów powierzchnia odłamu może utworzyć się. Podobnie jak ścianki szczelne zakotwione w ścianach i płytach oblicza się ścianki szczelne i szczelinowe zakotwione za pomocą urzadzeń liniowych. Zakłada się, że działanie zakotwień liniowych jest podobne jak ściany pionowej i dlatego też w Obliczeniach zastępuje się je ścianą zastępczą, po czym równowagę sprawdza się metoda głębokiej linii odłamu. Sposób sprawdzenia stateczności ścianki szczelinowej zakotwionej kotwiami wykonywanymi za pomocą zastrzyków. W danym przypadku kotew ma końcówke prefabrykowaną (stalową lub żelbetowa) o długości Is. W połowie długości Ir, mierzonej od krawędzi końcówki prefabrykowanej (a więc pomijając Is), zakłada się istnienie pionowej ściany zastępczej przechodzącej przez punkt O, przez który również przechodzi hipotetyczna płaszczyzna odłamu dochodząca do punktu F na ściance szczelnej. Długość Ir musi się mieścić całkowicie poza płaszczyzną odłamu parcia czynnego na ściankę, czyli nie n-łoże być większa od Iw, będącej długością czynną kotwi, tzn. Iw. [patrz też: okna polaciowe, skrzat luboń, blachodachówka cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena okna polaciowe skrzat luboń