Błędy wykonania

Warto podkreślić, że mimo istotnej specyfiki tworzyw sztucznych jako materiału obrabianego, jak wynika z obserwacji dotychczas realizowanych procesów skrawaniowych, w zbyt małym jeszcze stopniu przejawiła się ta swoista specyfika w rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych narzędzi, które częstokroć nie różnią się zasadniczo (lub są takie same) od konwencjonalnych narzędzi do skrawania metali czy drewna. Naturalne czynniki takie, jak: odkształcalność mechaniczna (sprężystość i plastyczność), odkształcalność cieplna (rozszerzalność i kurczliwość) oraz ścieralność, oddziałujące na efekty procesu wytwarzania, są głównymi przyczynami uniemożliwiającymi uzyskanie teoretycznie założonych wymiarów i kształtu przedmiotu obrobionego oraz ściśle sprecyzowanej dla tego przedmiotu jakości obrobionej powierzchni. Czynniki te związane są z materiałem obrabianym, narzędziem i obrabiarką. Podstawowe cele obróbki przedmiotu są następujące: I) otrzymanie potrzebnego kształtu, 2) uzyskanie odpowiedniej dokładności wymiarów, 3) osiągnięcie właściwej jakości powierzchni. Mając te cele na uwadze, niedoskonałość przedmiotu obrobionego z dowolnego materiału można określić jako odchylenia i odstępstwa od stanu przedmiotu, jaki powinien być otrzymany w teoretycznym przypadku przedmiotu doskonałego (pozbawionego naturalnych właściwości przedmiotów rzeczywistych). Niedoskonałość przedmiotu obrobionego jest spowodowana niezamierzonym oddziaływaniem wspomnianych już czynników naturalnych lub nietrafnym doborem warunków obróbkowych. Niedoskonałość przedmiotu obrobionego przejawia się jako: błędy przedmiotu oraz anomalia przedmiotu. Błąd przedmiotu jest to nieuniknione, W sposób naturalny powstające odchylenie kształtu rzeczywistego i wymiarów przedmiotu od przyjętego kształtu geometrycznego i wymiarów nominalnych. Ze względu na okoliczności powstawania, błędy przedmiotu obrobionego można podzielić na obróbkowe i montażowe. Typowymi błędami obróbkowymi są błędy wymiarowe, określone odchyleniami od wymiarów nominalnych, błędy kształtu określone odchyleniami od kształtu geometrycznego oraz błędy położenia osi i powierzchni określone odchyleniami od położeń ściśle geometrycznych. Typowymi błędami montażowymi są błędy wymiarowe oraz błędy położenia osi i powierzchni. [przypisy: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej