Ścianki stalowe

Ścianki stalowe mogą również przenosić obciążenia osiowe, jeżeli tylko ich dolne końce tkwią wystarczająco głęboko w warstwie gruntu nośnego. W piasku np. udźwig ścianki stalowej nawet powiększa się z upływem czasu, gdyż na jej powierzchni tworzy się warstwa krzemianów. Obliczając obciążenia osiowe ścianki szczelnej należy uwzględniać nie tylko obciążenia zmienne, ale i składową pionową czynnego parcia gruntu, a także wpływ obciążenia tego gruntu poza ścianką. Składową pionową odporu gruntu można niekiedy również uwzględniać jako czynnik powiększający udźwig. Według zaleceń Laclcnera, gdy ścianka znajduje się w dyluwialnych średnio zagęszczonych piaskach, a głębokość jej zapuszczenia w grunt jest nie mniejsza niż 5 m, i jeżeli gruncie, między ramionami (czy środnikami) profilu stalowego utworzą sie zagęszczone „korki” gruntowe, to graniczne obciążenie jednostkowe ostrza ścianki można przyjmować nawet do 500 tys. kG/m2 licząc na powierzchnię wyznaczoną obwiednią przekroju ścianki (a więc o grubości równej wysokości profilu ścianki). Współczynnik bezpieczeństwa F należy tu przyjmować równy 3. W tych samych warunkach jednostkowy graniczny opór tarcia o pobocznicę mona przyjmować wg Lacknera — w gruncie nośnym do 6 tys- kG/m2, lecz tylko na tych poziomach, na których grunt nie podlega ruchom (i rozluźnieniom) pod wpływem pracy ścianki (w każdym razie tylko poniżej dna basenu i jeżeli odpór gruntu od strony akwenu skierowany jest ku górze). Zalecenia te przytoczono jako wytyczne orientacyjne; w naszych warunkach obliczenie udźwigu ścianki stalowej należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą nośności pali. Scianki stalowe nie powinny być trwale poddane siłom wyciągają- W obliczeniach naprężeń w materiale ścianki należy uwzględniać możliwość wyboczenia. Długość wyboczeniowa odpowiada odstępowi punktów zerowych wykresu momentów zginających powstałych wskutek parcia poziomego. Należy również uwzględniać dodatkowy moment zginający wynikający z ugięcia ścianki i równoczesnego występowania sił osiowych. Moment ten można zredukować przykładając obciążenie osiowe ścianki z pewnym mimośrodem. [podobne: olx gostynin, średnice rur kanalizacyjnych, jaszpol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jaszpol olx gostynin średnice rur kanalizacyjnych