Proces cięcia

W procesie cięcia między dwoma ostrzami można rozróżnić nastepujące fazy: 1) faza odkształceń sprężystych, 2) faza odkształceń plastycznych, 3) rozdzielanie materiału, 4) usuwanie oddzielonego materiału. Mechanizm cięcia tworzyw sztucznych jest bardzo podobny do mechanizmu cięcia metali. Cięcie metali zaliczane jest do procesów obróbki plastycznej metali, ujętych dziedziną tłocznictwa. Wykorzystując jednak wiadomości z tej dziedziny, należy mieć zawsze na uwadze specyficzne cechy tworzyw sztucznych. Specyfika skrawania tworzyw sztucznych Podczas skrawania tworzyw sztucznych występuje wiele zagadnień specyficznych, które przy skrawaniu metali lub drewna nie występują w ogóle, albo też — w przypadku występowania — są mało istotne. Najważniejsze z tych zagadnień to: — trudności technologiczne obróbki, . wynikające przede wszystkim z własności fizykalnych i mechanicznych tworzyw sztucznych, przejawiające się jako nieprawidłowości przedmiotu obrobionego, — wydzielanie się podczas obróbki szkodliwych pyłów i gazów, — mała odporność cieplna, o czym świadczą niewielkie temperatury krytyczne, po których przekroczeniu następuje przypalanie lub zamazywanie się powierzchni obrobionej;, — mała przewodność cieplna tworzyw sztucznych (średnio tysiąc razy mniejsza niż dla miedzi), — na ogół znacznie większy, niż dla metali, współczynnik rozszerzalności cieplnej, — pęcznienie i nasiąkliwość niektórych tworzyw sztucznych. Wszystkie te zagadnienia powodują powstawanie trudności podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. W dostępnej literaturze spotyka się na ogół jedynie informacje o tych czy innych ze wspomnianych trudności. Nieliczne są publikacje, w których próbuje się wyjaśnić przyczyny powstawania tych trudności i podaje sposoby zapobiegające ich powstawaniu, Jednak w znacznym stopniu informacje te nie podają analizy przebiegu obserwowanych zjawisk, ograniczając sie głównie do stwierdzenia zaobserwowanych faktów. [podobne: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej