Obróbka tworzyw sztucznych skrawaniem

W Polsce obróbka tworzyw sztucznych skrawaniem uważana była jeszcze do lat 1956—1960 za obróbkę w zasadzie pomocniczą i nieekonomiczną. Obecnie sytuacja uległa zasadniczej zmianie — wszystkie sposoby obróbki tworzyw są traktowane jako ważne. Są bowiem przypadki, że sposoby obróbki skrawaniem są jedynymi sposobami wytwarzania przedmiotów z tworzyw sztucznych. Nawet w przypadku otrzymywania wyrobów za pomocą prasowania, wtryskiwania itp. obróbka skrawaniem jest zawsze obróbką wykańczającą. Ilość publikacji w języku polskim, dotyczących obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, nie dochodzi nawet do dwudziestu, Jednak zaledwie siedem z nich: podaje wyniki badań własnych. Jedynie trzy prace:  ograniczają rozważania do ściśle określonego tworzywa. Obecnie zarysowały się w kraju dwa ośrodki zajmujące się obróbką skrawaniem tworzyw sztucznych. Historycznie biorąc, pierwszym z ośrodków jest Politechnika Sląska w Gliwicach. Tu powstała bodaj pierwsza w Polsce praca, dotycząca badań obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Tutaj też wykonano pierwszą w kraju pracę doktorską również dotyczącą obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Młodszym ośrodkiem jest Politechnika Gdańska. Badania obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych rozpoczęto tu pod koniec 1962 r. Obejmują one przede wszystkim zagadnienia rozwiązywane dla potrzeb przemysłu okrętowego. Podjęte zostały również badania błędów i anomalii obróbkowych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Podstawy fizykalne Przegląd literatury, dotyczącej obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, dokonany w poprzednim punkcie, ujawnia jej następujące cechy charakterystyczne: — jest uboga ilościowo, — podaje najczęściej informacje dotyczące ogólnie określonych grup tworzyw sztucznych, informacje są niepełne, często nieporównywalne i sprzeczne. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorodne, a analiza ich wykracza poza zakres niniejszej pracy. Poniżej podano jedynie niektóre uwagi, odnoszące się do dwu ostatnich cech. [więcej w: okna polaciowe, skrzat luboń, blachodachówka cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena okna polaciowe skrzat luboń