Stropy.

Stropy, obliczane zwykle tylko na obciążenia pionowe, spełniają w budynkach wznoszonych na terenach eksploatacji górniczej dodatkową, ważną rolę poziomych tarcz, wiążących w poszczególnych kondygnacjach wszystkie ściany danego segmentu między dylatacjami. Z tych względów stropy powinny być związane ze wszystkimi ścianami nośnymi za pomocą zamkniętych żelbetowych wieńców kotwiących. W celu zabezpieczenia zaleca się stosowanie stropów żelbetowych monolitycznych z płytą górną zbrojoną. Zbrojenie rozdzielcze powinno być zakotwione w wieńcach żelbetowych. Stropy prefabrykowane można stosować tylko takich typów, które zapewniają należyte powiązanie elementów składowych i w których możliwe jest założenie ciągłego zbrojenia poprzecznego rozdzielczego w górnej płycie betonowej o grubości co najmniej 3 cm. Stropy powinny mieć możliwie małą wysokość konstrukcyjną. Wytyczne projektowania budynków szkieletowych Możliwość posadowienia budynków szkieletowych na terenach eksploatacji górniczej (w przypadku, gdy nie są one posadowione na sztywnych skrzyniach fundamentowych) ogranicza się w zasadzie do terenów kategorii I i II. Tereny kategorii III i wyższej wymagają posadowienia szkieletu na sztywnej skrzyni. Ściany budynku szkieletowego o odpowiednio sztywnych wypełnieniach ściennych odkształcają się znacznie mniej od terenu, ponieważ w każdym polu ściennym między słupami i ryglami szkieletu powstają siły zastrzałowe, powodujące wciskanie fundamentów w grunt i zmniejszenie krzywizny ściany. Obliczenie sił zastrzałowych w ścianach szkieletu wykonuje się w założeniu sztywnej lub elastycznej ramy opartej na sprężystych podporach, których pionowe przemieszczenia określa się na podstawie przewidywanego odkształcenia terenu. Wielkość sil zastrzałowych zależy nie tylko od sposobu wypełnienia ścian podłużnych, ale również i od sposobu wypełnienia poprzecznych i szczytowych ścian szkieletu. Sposób określenia granicznej wartości promienia krzywizny terenu, poniżej którego wypełnienia ścian budynku należy projektować z uwzględnieniem odksztalcenia terenu, podają odnośne przepisy. Odstępy dylatacji zależą od spodziewanych odkształceń terenu oraz rozwiązania funkcjonalnego budynku i nie powinny przekraczać 20 m. [hasła pokrewne: dachówka ceramiczna koramic, elegante, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki dachówka ceramiczna koramic elegante