Sposób ukladania cegly cementowej

Sposób układania cegły cementowej jako licówki może być dwojaki: a. Jeżeli cegła stanowi część muru współpracującą statycznie ze ścianą, to musi być przewiązana z tym murem. Sposób przewiązania cegły w murze o grubości 2 cegieł w wiązaniu pospolitym. b. Jeżeli licówka ma stanowić tylko dekoracyjne obłożenie ściany, wówczas ma ona grubość 1/2 lub 1/4 cegły i może być wykonana po wzniesieniu muru. Ułożenie licówki, zarówno konstrukcyjnej, jak i dekoracyjnej musi być bardzo staranne; spoiny powinny być regularne i jednakowej grubości. W przypadku stosowania licówki dekoracyjnej ścianę muruje się na puste spoiny, aby zapewnić zaprawie łączącej licówkę ze ścianą lepszą przyczepność. Przy projektowaniu dylatacji należy pamiętać, że cegła cementowa jest znacznie bardziej wrażliwa na zmiany termiczne, gdyż ma większy współczynnik wydłużalności liniowej (8106 do 9106) niż cegła ceramiczna (5106 do 6106). Ściany z pustaków betonowych Wpływ konstrukcji pustaków na wartość termiczną ściany. Prawidłowa konstrukcja pustaka jest istotnym zagadnieniem mającym bezpośredni wpływ na wartość izolacji termicznej ściany. Podobnie, jak wartość współczynnika przewodności cieplnej materiału zależy od ciężaru objętościowego materiału, tak i ciężar objętościowy betonu, z jakiego wykonane są pustaki, ma wpływ na wartość współczynnika k ściany. Dalszym czynnikiem poprawiającym wartość termiczną samego pustaka i ściany z pustaków, jest liczba i sposób konstruowania komór powietrznych. Przedstawiono różne sposoby rozwiązania konstrukcji pustaków. Pustak trzykomorowy, przedstawiony, wytwarza w ścianie zarówno poziome, jak i pionowe mostki termiczne. Pustaki, wskutek przerwania drogi przewodzenia ciepła przez jeden lub dwa rzędy komór powietrznych, nie wytwarzają pionowych mostków termicznych w ścianie, co ma miejsce przy zastosowaniu pustaków o innej konstrukcji. Mostki termiczne odgrywają w konstrukcji ściany dużą rolę. Ich wpływ jest tym znaczniejszy, im większy jest ciężar betonu pustaka. Przy ciężarze objętościowym betonu pustaka do 1300 kG/mS wpływ ich jest na ogół niewielki, jednak już przy ciężarze betonu ponad 1600 kG/mS wpływ ten wzrasta. [patrz też: klin odlamu, farby do wnętrz, szerokość drzwi wejściowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz klin odłamu jak obliczyć szerokość drzwi wejściowych