Sciany wykonane z pustaków

Ściany wykonane z pustaków lub ściany szczelinowe są tym korzystniejsze pod względem cieplnym, im przestrzenie zamkniętego powietrza są mniejsze. W przypadku większych zamkniętych pustek łatwo może powstać cyrkulacja powietrzna ułatwiająca przenoszenie ciepła od cieplejszych ścianek przegrody do zimniejszych. Ponadto grubsza warstwa powietrza niż 5 cm w bardzo małym stopniu wpływa na polepszenie izolacyjności przegrody. Powiększenie wilgotności powietrza wewnętrznego, np. w kuchniach, łazienkach, pralniach itp., wpływa w dużym stopniu na tworzenie się kondensatu w ścianie. Przy zachowaniu stałej wilgotności powietrza i wzroście temperatury pomieszczenia kondensacja ulega zwiększeniu. Obniżenie temperatury zewnętrznej również zwiększa kondensację. Względna wilgotność powietrza zewnętrznego, jako mała nie ma prawie wpływu na kondensację. Przy obliczaniu wartości współczynnika, k zaprojektowanej przegrody nie można uważać go jako wskaź nika stałego, ponieważ w przegrodzie odbywa się ruch nie tylko ciepła, ale i pary wodnej, wskutek czego zmienia się wilgotność ściany a zatem i wartość współczynnika k. Prawidłowa konstrukcja ścian warstwowych lub wykonanych z materiału jednorodnego i ocieplonych wymaga stosowania materiałów izolujących od zewnątrz przegrody. Izolacja od zewnątrz mimo zawilgocenia atmosferycznego ma możliwość szybkiego wysychania, a dzięki ociepleniu ściany strefa kondensacji pary wodnej zbliża się do powierzchni zewnętrznej przegrody. Natomiast przy izolowaniu przegrody od wewnątrz warstwa izolacyjna utrudnia odpływ wilgoci na zewnątrz, a zatrzymując ją nie wysycha i traci wartości izolacyjne. Strefa kondensacji wchodzi w głąb ściany, ściana przemarza, a przedostająca się z wewnątrz pomieszczenia wilgoć ulega wykropleniu. pogarszając wartość współczynnika k. Z punktu widzenia akumulacji ciepła stosowanie izolacji cieplnej od strony wewnętrznej przegr ody jest również niekorzystne i niewskazane. Tak zwane oddychanie ściany w sensie wymiany powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia nie ma praktycznego znaczenia. Chodzi tu bowiem tylko o możliwość odprowadzenia pary wodnej na zewnątrz przegrody. [więcej w: olx gostynin, średnice rur kanalizacyjnych, jaszpol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jaszpol olx gostynin średnice rur kanalizacyjnych