Sciany budynku wielkoblokowego

Ściany budynku wielkoblokowego powinny spełniać dwa warunki wytrzymałościowe: a. Przenosić siły poprzeczne i momenty zginające wywołane przez zmianę rozkładu reakcji gruntu przy wygięciu terenu oraz przez siły krawędziowe przenoszone ze ścian poprzecznych. b. Przenosić w połączeniach ze ścianami poprzecznymi oraz stropami powstające tam siły krawędziowe. Pod względem układu konstrukcyjnego największą przydatność do budowy na terenach eksploatacji górniczej wykazują budynki o podłużnych ścianach nośnych. Budynki o wewnętrznym szkielecie nośnym mogą być wznoszone tylko na terenach, gdzie spodziewane są małe krzywizny odkształceń powierzchni. Poszczególne bloki ścienne powinny być układane na mijane spoiny, połączenie zaś ścian podłużnych z poprzecznymi wykonane w sposób gwarantujący ich nieprzesuwność. Pod względem konstrukcyjnym zapewnienie takiej nieprzesuwności jest dość kłopotliwe i wymaga przewiązania bloków wieńcowych w ścianach poprzecznych z blokami nadprożowymi ścian podłużnych. W celu zabezpieczenia obu ścian przed rozsunięciem się wskazane jest sąsiadujące z sobą bloki krzyżujących się ścian łączyć nakładkami przyspawanymi, płytek stalowych zakotwionych w blokach. Każdy blok powinien mieć dwa takie połączenia: jedno na dole, a drugie na górze. Największe siły ścinające powstają w narożach poszczególnych segmentów wzdłuż pionowych krawędzi przecinających się zewnętrznych ścian ze ścianami szczytowymi lub przylegającymi do przerw dylatacyjnych. W tych przypadkach najlepsze rozwiązanie uzyskuje się przez skonstruowanie narożników w układzie wielorzędowym umożliwiającym należyte przewiązanie bloków. Ściany wielkoblokowe muszą być, poza podanymi wyżej środkami zabezpieczającymi, połączone należycie za pomocą zbrojonych wieńców ze stropami na całym obwodzie. Filary skrajne należy projektować możliwie szerokie. To samo zaleca się w odniesieniu do filarów międzyokiennych, zwłaszcza położonych w pobliżu filarów skrajnych. Stropy w budynkach wielkoblokowych powinny być wykonane z płyt stropowych tak wzajemnie przewiązanych, aby mogły jako tarcze przenosić poziome siły krawędziowe. Z tych względów połączenia płyt stropowych muszą być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek ich przemieszczenie. Spośród stosowanych typów stropów najkorzystniejsze do stosowania na terenach eksploatacji górniczej są stropy żelbetowe wielokanałowe. Mniej korzystne są stropy żebrowe z pustakami. Strop piwniczny powinien być monolityczny typu tarczowego, ponieważ tworzy on łącznie ze ścianami piwnicy sztywną skrzynię zmniejszającą bardzo wydatnie odkształcenia budynku. Wcięcia ścian piwnicznych przez otwory drzwi wejściowych powinny być wzmocnione żelbetową konstrukcją łączącą przerwane otworem wieńce stropu piwnicznego. [podobne: dachówka ceramiczna koramic, elegante, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki dachówka ceramiczna koramic elegante