Sztuczny róg (tworzywo białkowe)

Przedmioty o ściankach grubości do 5 mm można wykonać z odchyłkami wymiarów ± 0,05 mm, natomiast o ściankach grubości do 10 mm — z odchyłkami ± 0,10 mm. Wartości te zmieniają się znacznie w czasie składowania, przede wszyst— kim z powodu nasiąkania wilgocią i wysuszania tworzywa. W skrajnych przypadkach może to spowodować trzykrotne zwiększenie podanych uprzednio wartości. Twarda guma gum a. Odchyłki rosną wraz ze wzrostem długości części przedmiotu poddanej obróbce. Przy niewielkich długościach osiągnąć mogą wartości ± 0,05 mm, natomiast przy większych ± (0,2+0,3) mm. Polichlorek winylu. Termoplastyczność i sprężystość wywiera w tym tworzywie duży wpływ na tolerancje wykonania. Stąd trudniej jest wykonać dokładne części cienkościenne, niż części grubo— ścienne lub większe — pełne. Wykonanie części z odchyłkami wymiarów ± 0,10 mm W przypadku części grubościennych lub pełnych jest dość łatwe, lecz nastręcza trudności w przypadku części cienkościennych. Piamidy. Na skutek dużej sprężystości dokładne wymiary i kształt nie są z reguły potrzebne. Np. wcisk podczas kojarzenia wałka z otworem jest rzędu kilku dziesiątych milimetra. Niemniej dla małych i krótkich przedmiotów możliwe jest uzyskanie odchyłek wymiarów ± 0,05 mm. Polimetakrylanmetylu. Można uzyskać odchyłki wymiarowe ± 0,5 mm. Przy dobrym zamocowaniu przedmiotu można uzyskać podczas wiercenia odchyłki rozstawienia otworów ± 0,75 mm oraz odchyłki Średnicy ± 0,25 mm. Policzterofluoroetylen. Ze względu na małą twardość trudno jest uzyskać odchyłki wymiarów poniżej ± 0.1 mm.  Żywica fenolowa. Ma dość dobrą stabilność kształtu. Otrzymuje się odchyłki wymiarów rzędu ± 0,05 mm. Należy podkreślić, że na skutek stosunkowo małej nasiąkliwości, odchyłki te są utrzymywane nawet przy zmiennej wilgotności. Lamin atyfenolowe. O wielkości tolerancji decyduje rodzaj nośnika, Ogólnie otrzymanie odchyłek wymiarów poniżej ± 0,05 — 0,10 mm jest mało prawdopodobne. [podobne: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej