RODZAJE SCIAN BETONOWYCH I ZELBETOWYCH

ściany murowane z drobnych elementów betonowych Uwagi ogólne. Deficyt materiałów ściennych, a w szczególności cegły ceramicznej, sprzyja rozwojowi produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych przy użyciu materiałów miejscowych, jak np. piasek, gruz ceglany, żużle. Równolegle rozwija się również przemysłowa produkcja elementów ściennych z betonów lekkich należących do grupy gazobetonów (beton lekki belitowy i pianogazosihkat). Produkcja tych elementów jest korzystna w porównaniu z tradycyjną cegłą nie tylko ze względu na mniejszą pracochłonność, ale również z uwagi na oszczędność węgla i mniejsze nakłady inwestycyjne. Przy projektowaniu ścian murowanych z elementów betonowych obowiązuje przestrzeganie modułu wynikającego z wymiarów tych elementów, gdyż przycinanie ich jest trudniejsze niż cegły. Do najbardziej znanych drobnowymiarowych elementów betonowych, stosowanych u nas do budowy ścian, należą: a) cegła cementowa, b) pustaki gruzo i żużlobetonowe, c) bloki i płyty gazobetonowe. Ściany z cegły cementowej. Cegły cementowe zgodnie z normą, podzielone są na 3 klasy: 100, 75 i 50. W zależności od sposobu uformowania powierzchni zewnętrznych rozróżnia się dwa typy cegieł: typ p cegła cementowa pełna, typ W cegła cementowa z wgłębieniami sięgającymi do 2/s wysokości cegły. Odpowiednio do cech zewnętrznych, wad i uszkodzeń dzieli się cegły na 3 gatunki: doborowy D, gatunek 1 i gatunek 2. Cegła klasy 100 i 75 stosowana jest do licowania i budowy ścian zewnętrznych silniej obciążonych, zaś cegła klasy 50 do budynków parterowych. Ze względu na to, że współczynnik przewodzenia ciepła cegły cementowej w ścianie zewnętrznej (A = 1,0 kcal/m hOC) jest znacznie wyższy niż dla cegły ceramicznej (A = 0,65 kcal/m hOC), cegły cementowej do wznoszenia pełnych ścian zewnętrznych na ogół się nie stosuje. Ostatnio jednak okładzina zewnętrzna z cegły cementowej chętnie jest stosowana przez architektów (Osiedle Bielany w Warszawie). Do licowania ścian należy stosować cegłę gatunku 1; cegły gorszych gatunków łuszczą się bowiem pod działaniem wpływów atmosferycznych. Zabezpieczenie cegły przed tymi wpływami można osiągnąć powlekając jej powierzchnię szkłem wodnym lub fluatami. [przypisy: klin odłamu, naprawa okien pcv, budowniczy szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin klin odłamu naprawa okien pcv