Przewód odprowadzajacy wode do sieci przeciwpozarowej

Przewód odprowadzający wodę do sieci przeciwpożarowej doprowadza się do dolą ej części zbiornika. Silniki pomp pożarowych otrzymywać powinny energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł. Jeśli jest tylko jedno źródło energii elektrycznej, konieczne jest posiadanie zespołów z silnikami spalinowymi. W przypadkach, gdy z wodociągu komunalnego nie można otrzymać potrzebnej ilości-wody do gaszenia pożaru, należy zaprojektować podziemny zbiornik wody, magazynujący zapas wody na dwugodzinne gaszenie pożaru. Zbiorniki napełnia się wodą z wodociągu. Obliczenie sieci z zaworami pożarowymi, które zainstalowane są w budynku, przeprowadza się przy uwzględnieniu działania najbardziej wysoko położonych i oddalonych od połączenia domowego zaworów pożarowych. Rozmieszczenie zaworów pożarowych w budynku powinno zapewnić stykanie się strug wody od dwóch różnych zaworów w najbardziej wysoko i najbardziej oddalonym punkcie budynku, obsługiwanym przez te zawory. [więcej w: styropian ekstrudowany, naprawa okien pcv, budowniczy szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin naprawa okien pcv styropian ekstrudowany