Pominiecie wplywu parcia bocznego

Pominięcie wpływu parcia bocznego w obliczeniu statycznym ścian budynków może mieć miejsce zgodnie z normą w następujących przypadkach: a) w budynkach murowanych, gdy są spełnione wszystkie poniższe warunki: wysokość budynku H nie przekracza jego potrójnej szerokości b, wysokość h kondygnacji nie przekracza 5 m, ściany nośne mają grubość co najmniej 11/2 cegły (38 cm), osłabienie ścian otworami nie przekracza 50% powierzchni ściany, rozstaw a ścian poprzecznych o grubości co najmniej 1 cegły (2 cm) wynosi: a 10 m przy stropach drewnianych zakotwionych, wg PN541B03002, a 20 m przy stropach na belkach stalowych, zakotwionych wg PN 54/B 03002 oraz stropach prefabrykowanych żelbetowych lub ceramiczno – żelbetowych, posiadających wieńce żelbetowe, a 30 m przy stropach żelbetowych, ceramiczno-żelbetowych monolitycznych, b) w budynkach o konstrukcji szkieletowej lub zespolonej, gdy są spełnione następujące warunki: konstrukcja szkieletowa lub zespolona stanowi konstrukcję nośną dla całego budynku, a nie jest tylko wzmocnieniem części konstrukcji murowej, spełnione są wymagania odnośnie do wysokości budynku H i wysokości kondygnacji h, jak dla budynków murowanych istnieją sztywne stropy mogące spełnić rolę poziomych usztywnień wiatrowych, przekazujących obciążenie wiatrem na ściany poprzeczne, budynek ma na całej szerokości sztywne ściany poprzeczne murowane o grubości co najmniej 1 cegły, wykonane na zaprawie cementowej lub inne usztywnienia poprzeczne w postaci np. ścianek żelbetowych o grubości co najmniej 10 cm; odległość a między wymienionymi usztywnieniami poprzecznymi nie powinna przekraczać: a 25 m przy stropach na belkach stalowych, a 30 m przy stropach żelbetowych. Pominięcie wpływu obciążenia wiatrem ścian budynku w myśl podanych zasad można stosować również i do budynków o kształcie schodkowym, o ile tylko spełnione są wymagania co do stosunku wysokości budynku do jego szerokości. [przypisy: klin odłamu, naprawa okien pcv, budowniczy szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin klin odłamu naprawa okien pcv