Obróbka metali na powierzchniach obrobionych

Podczas obróbki metali na powierzchniach obrobionych mogą stosunkowo łatwo powstać rysy i zadziory, a na krawędziach rąbki i zeszczerbienia. W przeważającej liczbie przypadków anomalia te dają się usunąć w następnych operacjach technologicznych procesu wytwarzania przedmiotu. Podczas obróbki tworzyw sztucznych powstają anomalia przedmiotów nie tylko jako skutki usterek i nieprawidłowości w przebiegu procesu obróbkowego, ale w znacznym stopniu jako skutki Własności tworzyw sztucznych, często nie spotykanych w metalach. W obróbce skrawaniem tworzyw sztucznych wyróżnić można według wielkości i kształtu następujące ważniejsze anomalia przedmiotów. Pierwsze trzy są to wady duże, w przypadku ich powstania przedmiot z reguły nie może być poddany dalszej obróbce jest brakiem. Straty więc z tego tytułu mogą być niekiedy dość znaczne. Należy tu zaznaczyć, że anomalia materiałowe są ważną, ale nie jedyną przyczyną braków w produkcji części maszyn z tworzyw sztucznych, Złuszczenia, rąbki, zaszczerbienia i zwłóknienia dają się w przeważającej liczbie przypadków usunąć w następnych operacjach procesu wytwarzania przedmiotu. Przypalenia, wyrwania lub zamazania, w zależności od wielkości i kształtu, mogą być usunięte w następnych operacjach lub usunąć się nie dają. Rozwarstwienie to wada materiałowa tworzyw sztucznych, powstała na skutek mechanicznego rozdzielania kilku lub kilkunastu warstw tworzywa. Część rozwarstwiona nie oddziela się z reguły od reszty tworzywa, a jest z nią związana. Rozwarstwienia wystepują w przypadku skrawania laminatów i sięgają dość głęboko w tworzywo. Odłupanie jest to wada materiałowa powstała na skutek mechanicznego rozdzielania tworzywa. Cześć odłupana jest znacznie mniejsza od przedmiotu, z którego się oddzieliła. Odłupanie występuje w przypadku skrawania tworzyw kruchych. [więcej w: okna polaciowe, skrzat luboń, blachodachówka cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena okna polaciowe skrzat luboń