Procesy obróbki skrawaniem stali

Obecnie nikt z zajmujących się badaniami procesów obróbki skrawaniem stali nie traktuje tego materiału ogólnie jako reprezentatywnego dla wszystkich gatunków, bo stal może być np. stopowa, a ta z kolei chromowa, niklowa itp. Bada się więc procesy obróbki ściśle określonego gatunku stali. Podobnie w przypadku tworzyw byłoby rzeczą absurdalną badanie procesów obróbki grupy tworzyw, np. laminatów fenolowych, gdyż laminat fenolowy może być tkaninowy, drzewny, papierowy, szklany, azbestowy itp. Każdy z wymienionych fenolowych laminatów,. np. tkaninowy może się różnić nie tylko odmianą żywicy, jej własnościami i ilością, ale również rodzajem tkaniny, jej splotem, grubością nitki elementarnej itp. Tworzywa o podobnej, a nawet tej samej nazwie i o zbliżonym składzie, mogą się różnić własnościami, zależnie od sposobu produkcji, pochodzenia i magazynowania. Dlatego też, wykonując badania procesów obróbki skrawaniem tworzyw, należy uprzednio poznać wnikliwie samo tworzywo. Jest rzeczą konieczną ścisłe określenie własności badanego tworzywa, szczególnie cech konstytucyjnych i strukturalnych oraz własności mechanicznych i cieplnych. Półśrodkiem w tym zakresie jest podawanie norm jakościowych badanego tworzywa. W tym przypadku własności tworzywa nie są bowiem ściśle określone, a muszą się mieścić w dopuszczalnych granicach określonych normą. Na przebieg procesów obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych wpływają czynniki, które można zaklasyfikować do trzech podstawowych grup, związanych z: obrabiarką, narzędziem i przedmiotem obrabianym. Czynniki, związane z obrabiarką, to przede wszystkim: dokładność obrabiarki, jej sztywność, moc silnika, rozpiętość ciągu obrotów itp. Czynniki, związane z narzedziem to: wymiary i kształt narzędzia oraz takie jego właściwości, jak trwałość ostrza, jego elementy geometryczne itp. Czynniki związane z materiałem obrabianym, to: rozmiary i kształt materiału obrabianego oraz jego własności fizykalne, a w szczególności mechaniczne. [podobne: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej