Obróbka tworzyw fenolowych

Podczas obróbki tworzyw fenolowych może wydzielać się chlor, który powoduje m. in. nadmierną korozję obrabiarki, a podczas obróbki polichlorku winylu wydziela się w śladowych ilościach chlorowodór, który w połączeniu z wilgocią daje szkodliwy kwas solny. Pyły i gazy, wydzielające się podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, w żadnym przypadku nie mogą być wydzielane do otoczenia w pomieszczeniu roboczym. Sprawa ta ma znaczenie pierwszorzędnej wagi głównie w dużych wielostanowiskowych halach. Najskuteczniej zapobiegają zanieczyszczeniu powietrza wewnątrz zakładów przemysłowych dobrze działające urządzenia wentylacyjne. Zasadą jest, aby wyciągi były instalowane bezpośrednio w miejscach powstawania zanieczyszczeń. Instalacje do obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych projektuje się zgodnie z ogólnymi wytycznymi do projektowania wentylacji przemysłowych. Jednak projektowanie części urządzeń wyciągowych, instalowanych na stanowiskach pracy przy obrabiarkach, nie jest rozwiązane. Pomocne mogą być tu doświadczenia z zakresu konstrukcji wyciągów do obróbki skrawaniem drewna oraz przy szlifierkach do metali. W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się kilka stanowisk do obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, powinna być stosowana dodatkowa ogólna wentylacja pomieszczenia. Przy projektowaniu wentylacji ogólnej w pomieszczeniach, w których występują pyły i gazy, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób rozprzestrzeniania się powietrza wentylacyjnego, a przede wszystkim na odpowiednie skierowanie nawiewu i wywiewu. Nie wolno usuwać powietrza przez górne otwory wietrznikowe, gdy w dolnych partiach pomieszczenia i na podłodze znajdują się znaczne ilości pyłu. Stosowanie recyrkulacji powietrza dla uniknięcia znacznych strat cieplnych jest dość trudne, z uwagi na konieczność dokładnego oczyszczenia powietrza z pyłu i szkodliwych gazów. Oczyszczanie powietrza z pyłów może odbywać się znanymi sposobami i nie przedstawia specjalnego kłopotu, oczyszczanie natomiast z gazów jest zagadnieniem bardziej złożonym i z reguły wymaga instalowania droższych urządzeń specjalnych. Należy nadmienić, że straty cieplne, spowodowane wydalaniem na zewnątrz ogrzanego powietrza z hali, są niekiedy (a szczególnie zimą) duże. [więcej w: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy