Niesprawnosc zamków prowadzi do zwiekszenia wymiarów liniowych wyrobu

Większość z tych czynników i ich wpływ na dokładność wyrobu zostały omówione w rozdz. 4. W uzupełnieniu należy przypomnieć, że pewność i sztywność konstrukcji podkładu, boków, zamocowań określają wymiary liniowe wyrobów i wzajemne położenie detali architektoniczno-budowlanych montowanych w wyrobie. Niesprawność zamków prowadzi do zwiększenia wymiarów liniowych wyrobu. Obniża to w efekcie jakość styków w konstrukcji, utrudnia jej montaż, zwiększa zużycie materiału, a przede wszystkim powoduje trwałe ciągłe zanieczyszczenia form i dalsze obniżanie, sprawności zamków i styków boków form z podkładem. W następstwie powoduje to znaczne obniżenie trwałości formy. Również ważnym zagadnieniem jest sposób zamocowania form do urządzeń wibracyjnych, ich konstrukcja i intensywność uzyskiwanych drgań (patrz rozdz. 6). Na wielkość wymiarów liniowych elementów ma też wpływ metoda nanoszenia mieszanki betonowej, sposób i dokładność rozdziału betonu oraz wykończenia (kalibracji) powierzchni prefabrykatu (patrz rozdz. 5). Dokładność rozdziału i w ogóle układania mieszanki w formie lub przy formowaniu ciągłym powinna być tego samego rzędu co dokładność wykonania form i urządzeń formujących. Kontrola dokładności wykonania form i urządzeń formujących oraz kontrola wymiarów liniowych wykonanych elementów powinny być dokonywane odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi dostosowanymi do wymaganej dokładności wykonania elementów. [hasła pokrewne: remont starego domu blog, blachodachówka cena, vegepack ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena remont starego domu blog vegepack