Mury z pustakow

W celu oparcia stropów monolitycznych i prefabrykowanych na ścianach zewnętrznych wykonuje się w poziomie stropów wieniec żelbetowy o szer. 26 cm, licujący z wewnętrzną powierzchnią muru. Od strony zewnętrznej wieniec ociepla się cegłą dziurawką o grubości 12 cm lub płytami gazobetonowymi. Mury z pustakow „Muranów” odznaczają się większą wytrzymałością niż mury z pustaków Alfa i dlatego pustaki Muranów mogą być stosowane do wznoszenia murów budynków kilkukondygnacyjnych. Ze względu na dostosowanie wymiarów pustaka do wymiarów cegły, pustaki te mogą być łatwo wiązane z cegłą. Wiązanie ścian z pustaków Muranów wykonuje się w 1,5 pustaka ze szczeliną powietrzną lub w 2 pustaki. Wiązanie w 1,5 pustaka stosowane jest na wyższych kondygnacjach, wiązanie zaś w 2 pustaki na dolnych bardziej obciążonych. Proporcje zapraw stosowanych do murowania przyjmuje się takie same jak dla pustaków Alfa. Oparcie na murze dla belek stropowych prefabrykowanych, np. DMS, zamocowanych w wieńcu żelbetowym wykonuje się z jednej warstwy pustaków 4cegłowych, w których otwory zalano uprzednio betonem. Można do tego celu stosować również pełne bloczki żużlobetonowe. Mury z pustaków SM185. Produkowany w Polsce typ pustaka radzieckiego SM185 dpowiada normie GOST613252. Pustaki tego typu znane są w Związku Radzieckim pod nazwą Krestianin i należą do najczęściej stosowanych tam typów pustaków. Z żużla paleniskowego lub z gruzu ceglanego produkuje się 2 klasy pustaków: 50 i 75. Wiązanie murów z pustaków SM185 podobne jest do wiązania murów z pustaków Alfa i Vibroblock. Podłużna polówka o wymiarach 300 X 90 X 188 mm daje możność dowolnego powiększania grubości muru w zależności od warunków klimatycznych, a ponadto pozwala na dobre przewiązanie poszczególnych warstw muru zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. W celu zmniejszenia liczby zużycia pustaków oraz podwyższenia wartości termicznej ściany stosuje się w Związku Radzieckim mury szczelinowe z zasypką. Szerokość szczelin wynosi 5+10 cm, wysokość zaś równa jest wysokości jednej warstwy pustaków. Jako zasypkę stosuje się najczęściej drobny żużel paleniskowy. [więcej w: klin odlamu, farby do wnętrz, szerokość drzwi wejściowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz klin odłamu jak obliczyć szerokość drzwi wejściowych