Zdolność kotwiąca płyt prostokątnych

Możliwe jest stosowanie, prócz płyt kwadratowych, również płyt innego kształtu. Zdolność kotwiąca płyt prostokątnych o wysokości h i o boku poziomym b > h jest przy H/b < 2 taka sama jak płyt kwadratowych o tej samej szerokości i o tym samym zagłębieniu dolnej krawędzi płyty, dopóki jest spełniony warunek h/b 0,4. Ze stwierdzenia tego wynika celowość stosowania płyt prostokątnych jako tańszych, a równie skutecznych jak płyty kwadratowe. Sciany kotwiące i płyty ukośne mogą być odchylone od pionu ku tyłowi o kąt lub ku przodowi. Wartość dopuszczalnej siły w kotwi na 1 m ściany kotwiącej ciągłej można obliczyć ze wzoru. Zwykle przyjmuje się bc O, a P jako odpowiadające ścianie pionowej. Dla ścian głęboko osadzonych w gruncie będzie dla obu schematów 4 cos LV tgD, gdzie L — wysokość ściany mierzona po jej powierzchni. Jeżeli chodzi o wartość współczynnika pewności F, to autor zaleca stosowanie przy ściankach szczelnych kotwionych przez ściany lub płyty pionowe wartości n 1,5, zwłaszcza jeżeli stosuje się zabiegi polepszające pracę ścianki, jak zagęszczanie gruntu przed płytą przez przykręcenie zamka rzymskiego na ściągu lub wbicie ścianki szczelnej nieco ukośnie ku zasypowi (z pochyleniem 100 : 1). Kozły polowe Kozły kotwiące oblicza się najczęściej tylko na siły osiowe S pochodzące z rozkładu siły aK na kierunki pali. Przedni pal jest ściskany, tylny rozciągany. Siły w palach oblicza się ze wzoru, gdzie: K — siła od zakotwienia na 1 m długości nabrzeża w palach kozła. [podobne: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy