mostki termiczne

O ile pionowe mostki termiczne można w łatwy sposób przerwać pionowymi szczelinami powietrznymi, o tyle przerwanie mostków. poziomych, stanowiących górne zamknięcia pionowych pustek, potrzebne dla rozłożenia zaprawy, nie jest sprawą prostą. Zmniejszenie wpływu poziomych mostków termicznych na wartość izolacyjną ściany można osiągnąć dwoma sposobami: a) przez zmniejszenie grubości górnej przepony pustaka, b) przez skonstruowanie przegrody wypełnionej materiałem izolacyjnym Przy stosowaniu tzw. zapraw ciepłych do murowania ścian z elementów o małym ciężarze objętościowym, przegrody te mogą być wypełnione tą zaprawą. Duże polepszenie wartości termicznych pustaka wykonanego z betonu cięższego można osiągnąć przez zaprojektowanie wielowarstwowego układu wzajemnie względem siebie przesuniętych komór powietrznych oraz przez przerwanie możliwie cienkiej przepony górnej zamykającej otwory pustaka. Powiększenie liczby pionowych wąskich komór powietrznych ma szczególne znaczenie na polepszenie wartości oporu cieplnego pustaka przy stosowaniu do produkcji betonu ciężkiego (y = 1800+2200 kG/m3). Typy pustaków stosowanych w Polsce i wykonane z nich konstrukcje ścian W Polsce stosuje się kilka typów pustaków betonowych, produkowanych przeważnie z żużlobetonu lub gruzobetonów. Do najczęściej stosowanych należą pustaki Alfa i Muranów [28. Oprócz nich w mniejszym zakresie produkowane są pustaki Wrocławskie i SM185. Mury z pustaków „Alfa”. Konstrukcję ścian zewnętrznych z pustaków Alfa wykonuje się ze względów termicznych o grubości półtora pustaka, tworząc przy tym między rzędami pustaków typu Sl/l i S1/2 b izolującą szczelinę powietrzną o grubości 38 mm. Pustaki układa się otworami w dół. Ściany wewnętrzne nośne lub ściany międzymieszkaniowe wykonuje się z pustaków zasadniczych typu 8111, co daje grubość ściany 24 cm. Ścianki działowe wykonuje się z pustaków typu 81/2 b, otrzymując grubość ich równą 10,2 cm. Do murowania ścian należy stosować zaprawy cementowo-wapienne marki 15, przestrzegając zasady, aby wytrzymałość zaprawy użytej do muru nie była większa od wytrzymałości pustaków. Najbardziej wskazane są zaprawy o składzie 1 : 1 : 6 na cemencie marki 150 i zaprawy o proporcji 1 : 1 : 9 lub 1 : 2 : 10 na cemencie marki 250. [hasła pokrewne: klin odlamu, farby do wnętrz, szerokość drzwi wejściowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz klin odłamu jak obliczyć szerokość drzwi wejściowych