komorowy pustak Mlinchener Dammstein

W NRF stosowany jest masowo 4:komorowy pustak Mlinchener Dammstein i teowy pustak HuckuStein . Pustaki produkowane są z żużla paleniskowego i granulowanego oraz ze zwykłego betonu żwirowego. Komory powietrzne są w tych pustakach tak uszeregowane, że po powiązaniu pustaków w murze nie ma w żadnym przekroju mostków termicznych. Nieco odmiennym typem pustaka teowego jest pustak BogerStein . Bardzo dobrym typem pustaka jest siedmiokomorowy pustak ContrakaltStein, którego opór cieplny wynosi 0,83 m hOC/kcal. W Berlinie zachodnim produkowany jest z gruzobetonu pustak UnusStein, który spośród przedstawionych wyżej pustaków teowych odznacza się najlepszymi właściwościami termicznymi. W Szwecji stosowane są wielokomorowe pustaki typu Vibroblock produkowane ze żwirobetonu o ciężarze 2000+2100 kG/ms. Pustaki te w powiązaniu z pustakami połówkowymi tworzą doskonałą konstrukcję ściany tak pod względem wytrzymałościowym jak i termicznym. W Austrii znany jest pustak Vibroze11Hohlblockstein o wymiarach 300 X 250 X 220 cm, o ciężarze 18,5 kG. W Związku Radzieckim do bardziej znanych należy pustak Terletzki. We Francji stosowane są również szeroko pustaki betonowe produkowane z żużla paleniskowego i lekkich tworzyw naturalnych i sztucznych (jak np. żużel spieniony). Jedną ze znanych konstrukcji jest mur z pustaków systemu eoignet o grubości 25 cm z lekkim szkieletem utworzonym przez zabetonowanie otworów: pustaków. Bardzo ciekawą konstrukcję ścian układanych na sucho z pustaków betonowych, gruzobetonowych lub żużlobetonowych przedstawia system Gregan stosowany w Belgii (Bruksela) i w NRF (w Wentlingen i w Esslingen), System ten polega na racjonalnym wiązaniu odpowiednich typów pustaków, zaopatrzonych we wpust i pióro i wykonanych z dokładnością do 1 mm. Pustaki są dostosowane do wytwarzania wieńca, nadproży i słupów zbrojonych wylewanych na mokro. Otwory w pustakach odpowiednio zbrojone i wypełnione betonem mogą tworzyć szkielet nośny budynku. Średni ciężar pustaka wynosi ok. 12 kG. Ściany tego typu stosowane są najczęściej w budynkach niskich. Cykl produkcyjny budynku jednorodzinnego o kubaturze 280 m3 łącznie z robotami wykończeniowymi wynosi ok. 500 roboczogodzin. [podobne: olx gostynin, średnice rur kanalizacyjnych, jaszpol]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jaszpol olx gostynin średnice rur kanalizacyjnych