Odkształcenia tworzywa obrabianego

Jeżeli podczas skrawania odkształcenia tworzywa obrabianego w strefie skrawania będą się mieścić w zakresie OA, to wiór będzie utworzony przy odkształceniu sprężystym. Powstający wiór można zaliczyć do pierwszej podgrupy wióra ciągłego lub pierwszej podgrupy wióra nieciągłego. Wiór, zaliczany do pierwszej podgrupy wióra ciągłego (la), powstaje w przypadku skrawania tworzyw, które wyróżniają się dużą sprężystością, np. policzterofluoroetylen lub guma, natomiast wiór, zaliczany do pierwszej podgrupy wióra nieciągłego (I la), powstaje w przypadku skrawania tworzyw, które wyróżniają się małą sprężystością, np. polistyren, poliester lub podczas skrawania narzędziem o dużym kącie natarcia i dużej głębokości skrawania. Jeżeli podczas skrawania, odkształcenia tworzywa obrabianego w strefie skrawania będą się mieścić w zakresie AB, to wiór będzie utworzony przy odkształceniu plastycznym. Powstający wiór można zaliczyć do drugiej podgrupy wióra ciągłego lub drugiej podgrupy wióra nieciągłego. Dla tego zakresu odkształceń można odróżnić następujące przypadki: — jeżeli niektóre elementy w strefie skrawania obrabianego tworzywa znajdują się w zakresie odkształceń sprężystych, inne zaś — plastycznych, powstający wiór można zaliczyć do drugiej podgrupy wióra ciągłego (lb), — jeżeli w strefie skrawania obrabianego tworzywa utworzy się obszar odkształceń plastycznych, powstający wiór można zaliczyć do drugiej podgrupy wióra nieciągłego (Ilb). Dla zakresu odkształceń idealnie sprężystych kąt ścinania V można wyznaczyć z równania M. E. Merchanta, sformułowanego w 1945 r. 2w+e—y 2 natomiast dla zakresu idealnie plastycznego kąt ścinania można wyznaczyć z równania Lee-Shajfera, sformułowanego w 1951 r. gdzie: ep — kąt ścinania, — kąt tarcia materiału obrabianego o powierzchnię natarcia ostrza, — kąt natarcia. Dla zakresu idealnie sprężystego współczynnik spęczania wióra równa się jedności. [podobne: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej