Zakładanie grodzy

Jeżeli budowla znajduje się „na środku” obszaru zalanego wodą, w oddaleniu od jego brzegów, wówczas grodzę zakłada się jako zamknięty (najczęściej prostokątny) pierścień otaczający przyszłe miejsce budowy. Jeżeli budowla leży w pobliżu wysokiego, nie zalewanego przez wode brzegu, wówczas grodzę zakłada się w taki sposób, aby odgradzała miejsce budowy od strony wody i łączyła się obu końcami z brzegiem. Końce grodzy powinny być tak założone, aby woda nie mogła wokół nich wtargnąć w jej obręb. Z tych względów, jeżeli wysoki brzeg jest nie odbudowany, końce grodzy muszą być wpuszczone weń na odpowiednią długość, jeżeli zaś brzeg jest odbudowany trwałą i wystarczająco wysoką konstrukcją, np. nabrzeżem, wówczas końce grodzy muszą łączyć się z nią w sposób szczelny. Jeżeli budowla leży wzdłuż brzegu (np. nabrzeże), to i grodzę zakłada się równolegle do brzegu, wypuszczając z niej poprzeczne końcówki prostopadłe do brzegu w sposób poprzednio opisany. W przypadku długich obiektów grodze wykonuje sie często odcinkami, które się przenosi na inne miejsce po wybudowaniu danego odcinka budowli, W budownictwie portowym często grodzą zamyka się basen w celu wykonania w nim robót budowlanych, np. przy budowie lub odbudowie naportowtych wybrzeży. Można potem z basenu odpompować wodę (częściowo lub całkowicie), a zamierzone roboty przeprowadzać na sucho. Przy silnym dopływie wody gruntowej do basenu od strony lądu, zaklada się zwykle dodatkowo wokół basenu wieńce studni wierconych, połączonych rurami (lewarami) z agregatami pompowymi i za ich pomocą obniża się sztucznie zwierciadło wody gruntowej wokół basenu, tak Że przestaje ona do niego dopływać. Najtrudniejsze jest wykonanie grodzy przy budowie obiektów przegradzających rzekę na całej jej szerokości. [patrz też: olx gostynin, średnice rur kanalizacyjnych, jaszpol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jaszpol olx gostynin średnice rur kanalizacyjnych