Anomalia materiałowe

Anomalia materiałowe można podzielić na wady i usterki, natomiast anomalia powierzchniowe na skażenia i skazy. W znaczeniu przyjętego podziału, wadą przedmiotu obrobionego jest takie odstępstwo jego materiału od stanu normalnego, które ma istotny wpływ na wartość użytkową przedmiotu, czyli jego przydatność do wypełniania zadań eksploatacyjnych. Usterką przedmiotu obrobionego jest takie odstępstwo jego materiału od stanu normalnego, które nie ma wpływu na wartość użytkową przedmiotu albo wpływ ten jest ze względów funkcjonalnych nieistotny. Skażenie przedmiotu obrobionego jest to takie odstępstwo jego powierzchni od stanu normalnego, które ma istotny wpływ na wartość użytkową powierzchni, czyli jej przydatność do współdziałania z przeciwpowierzchnią lub ośrodkiem w określonych warunkach eksploatacyjnych. Skaza przedmiotu obrobionego jest to takie odstępstwo jego powierzchni od stanu normalnego, które nie ma wpływu na wartość użytkową powierzchni albo ten wpływ jest ze względów funkcjonalnych nieistotny. W świetle podanych już uprzednio wywodów oraz informacji zawartych w pracy, skażenia i skazy powierzchni przedmiotu można rozpatrywać jako skażenia i skazy nierówności powierzchni oraz warstwy wierzchniej przedmiotu. Anomalia obrobionego przedmiotu, jak wykazuje praktyka, występują o wiele częściej i łatwiej w przypadku skrawania tworzyw sztucznych niż metali. Znaczenie ich jest więc W tym zakresie o wiele większe. Są przyczyną powstawania trudno wymiernych, ale na pewno znacznych strat. Anomalia przedmiotów, wykonanych z tworzyw sztucznych, powstają — podobnie jak w przypadku przedmiotów wykonanych z metali w czasie procesów obróbkowych lub eksploatacyjnych. Części maszyn z tworzyw sztucznych otrzymuje się różnymi metodami obróbki, np. przez prasowanie, wtryskiwanie, tłoczenie, wytłaczanie i inne lub różnymi sposobami obróbki skrawaniem: przez toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie i inne. W zależności od metody otrzymywania części maszyn powstają nieco inne anomalia. Są jednak anomalia wspólne dla różnych metod wytwarzania, np. rąbki. Skrawając tworzywa sztuczne, można niekiedy ujawnić anomalia powstałe podczas uprzedniej obróbki półwyrobów. Np. pęcherze powietrza, ukryte pod powierzchnią tworzywa, mogą zostać przecięte podczas obróbki skrawaniem i uwidoczniają sie na powierzchni obrobionej w postaci jam, [przypisy: klin odłamu, naprawa okien pcv, budowniczy szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin klin odłamu naprawa okien pcv