Zadania grodzy

Grodza powinna być tak szczelna, aby gama i grunt pod nią przepuszczały tylko tyle wody, aby napływ nie przewyższał wydajności zainstalowanych pomp oraz, aby w dnie nie powstało zjawisko przebicia lub upłynnienia się gruntu, które może stać się płaszyczyną zawalenia się grodzy i gwałtownego wtargnięcia wody do miejsca budowy. Ze względu na koszt pompowania celowe jest, aby szczelność grodzy była jak największa, a nawet zupełna, jednak nie należy dążyć do tego za wszelką cenę. Należy wybrać takie rozwiązanie, przy którym suma kosztów budowy grodzy i pompowania przez cały okres budowy fundamentów danego obiektu będzie najmniejsza. Ponadto grodza powinna chronić miejsce budowy zasadniczo przed zalaniem przy określonym stanie wody w otoczeniu. Na rzekach grodza powinna być tak założona, aby umożliwiała swobodny przepływ wód rzeki w czasie budowy danego obiektu, a także swobodny spływ lodów oraz, aby nie stała się przyczyną nadmiernych pogłębień dna rzeki, które mogłyby z jednej strony zagrozić stateczności samej grodzy, a z drugiej pogorszyć warunki posadowienia fundamentów danej budowli, których wykonaniu grodza ma służyć. Przy projektowaniu grodzy istotne jest ustalenie jednej jej wierzchu. Wierzch grodzy powinien być założony na około 50 cm powyżej tego najwyższego poziomu wody, przed którym miejsce budowy ma być zabezpieczone. W miarę możności powinien to być najwyższy spodziewany poziom wody. Jeżeli jednak różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami wód wysokich są znaczne, należy raczej dopuścić, w razie wystąpienia wód katastrofalnych, do zalania miejsca budowy (po uprzednim oczywiście ewakuowaniu sprzętu i zabezpieczeniu grodzy i robót), a nie budować nadmiernie wysokiej i kosztownej grodzy. Z tych względów we wspomnianych warunkach wierzch grodzy należy projektować nawiązując do poziomu największej z kilku lat wysokiej wody, a nie do poziomu wód katastrofalnych (tzw. bezwzględnie najwyższego stanu wód). Rozwiązanie grodzy zależy całkowicie od usytuowania budowli, której wykonaniu grodza ma służyć. [podobne: klin odłamu, naprawa okien pcv, budowniczy szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin klin odłamu naprawa okien pcv