Fundamenty budynków szkieletowych

Fundamenty budynków szkieletowych należy projektować i obliczać na całkowite przejęcie sił poziomych od pełzania terenu wg zasad przyjętych dla budynków murowanych. W szkieletach o fundamentach w postaci stopy pod poszczególnymi słupami (w budynkach bez sztywnej skrzyni fundamentowej) przeniesienie sił poziomych od pełzania terenu może nastąpić przez przeponę lub układ rozpór i ściągów zaprojektowanych między poszczególnymi fundamentami słupów. Fundamenty rusztowe (ławy szeregowe) mogą przejmować siły powstające wskutek pełzania terenu skierowane równolegle do jednego z kierunków law. Dla przeniesienia pełzania ukośnego stosuje się dodatkowe ławy przekątne, a pominięcie ich jest możliwe tylko przy bardzo małych siłach od pełzania gruntu. Ławy rusztowe poza normalnym obliczeniem na zginanie i ścinanie od obciążenia pionowego należy przeliczać na siły osiowe od pełzania gruntu. Na terenach eksploatacji górniczej o małej krzywiźnie i dużym pełzaniu dobrym konstrukcyjnie rozwiązaniem fundamentu jest płyta fundamentowa. Zbrojenie potrzebne na zginanie od obciążenia pionowego jest najczęściej wystarczające również dla przeniesienia sil osiowych od pełzania gruntu, gdyż istnieje wówczas możliwość zmniejszenia współczynnika pewności do 1,1+1,2. Przez związanie fundamentu płytowego lub rusztowego ze stropem piwnicznym za pośrednictwem ścian żelbetowych suteren stwarza się fundament skrzyniowy pod całym segmentem budynku, wykazujący znacznie mniejsze odkształcenia od odkształceń terenu. Stosowanie takich fundamentów w budownictwie mieszkaniowym i socjalnym z uwagi na ich wysoki koszt jest jednak ograniczone do niektórych przypadków wznoszenia ważniejszych budynków szkieletowych na terenach kategorii III, IV i V. Zastosowanie szkieletu prefabrykowanego na terenach eksploatacji górniczej jest możliwe, jednak zwiększa trudnoś ci konstrukcyjne, zwłaszcza w węzłach, i podnosi koszty wykonania budynku. Z tych względów należy stosować szkielety monolityczne, przy czym najkorzystniejszy rozstaw słupów wynosi 4,5 i 6,0 m. Rygle o przekrojach wysokich i szerokich należy zbroić podwójnie. Wypełnienia ścian szkieletu wymagają odpowiedniego przeliczenia statycznego na siły występujące w ich płaszczyźnie od wpływów eksploatacji górniczej. Chociaż rodzaj materiału ściennego wypełniającego szkielet nie ma dużego wpływu na zmianę ustroju szkieletu, to jednak przy odkształceniach ściany z bloków gazobetonowych lub gipsowych łatwo ulegają uszkodzeniom, szczególnie w miejscach zetknięcia ze szkieletem. [przypisy: olx gostynin, średnice rur kanalizacyjnych, jaszpol]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jaszpol olx gostynin średnice rur kanalizacyjnych