Dobór i wykorzystanie surowców i pólfabrykatów

Dobór i wykorzystanie surowców i półfabrykatów W elementach prefabrykowanych występują dwa główne tworzywa: beton oraz jego zbrojenie. Beton jest materiałem pracującym dobrze na ściskanie, natomiast znacznie gorzej na rozciąganie. W żelbecie wadę tę pokonano przez zastosowanie w strefie rozciąganej elementu betonowego wkładek stalowych połączonych z betonem przez siły przyczepności betonu do stali. Wykorzystanie betonu w tym przypadku jest niepełne. W przypadku np. elementu betonowego pracującego na zginanie siłę rozciągającą przenoszą wkładki stalowe, a siłę ściskającą beton strefy ściskanej. Ta strefa ściskana może sięgać najwyżej połowy wysokości użytecznej zginanego przekroju, reszta betonu wzmocnionego, zazwyczaj zbrojeniem poprzecznym, stanowi jedynie powiązanie strefy ściskanej z rozciąganą i nie jest uwzględniana w obliczeniach pracy przekroju poprzecznego. Przyczyną takiego postępowania jest powstanie zarysowania betonu w strefie rozciąganej. Powstanie rys lub mikro rys w s trefie rozciąganej prefabrykatu betonowego zachodzi już przy stosunkowo małych obciążeniach. Przyczyną tego jest mała ciągliwość betonu. Pierwsze włoskowate rysy powstają przy wydłużeniu rzędu 0,1-7-0,2 mm/m (s = 0,0001–7-0,0002), a więc wtedy, gdy zbrojenie Osiąga naprężenia zaledwie 200-7-400 kG/cm (np. 0,001X X2100000 = 210 kG/cm). W przypadku uzbrojenia betonu stalą zwykłą, pospolitej jakości (w gatunkach Sto, StoS, St3SX lub St3SY), w której stosuje się naprężenia robocze rzędu 1200–7-1400 kG/cm, niebezpieczeństwo rozwarcia rys jest 3- do 6-krotnie większe. Stosowanie w żelbecie stali o podwyższonej granicy plastyczności w gatunkach 18G2 lub 34GS o granicy plastyczności 3400-7-4200 kG/cm wymaga już zwiększenia przyczepności na całej długości prętów, w celu uniknięcia znaczniejszego rozwarcia rys kosztem zwiększenia liczby rys włoskowatych. Uzyskuje się to przez stosowanie stali żebrowanej. [więcej w: naprawa okien pcv, skrzat luboń, elegante ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elegante naprawa okien pcv skrzat luboń