Do pomiarów liniowych moga sluzyc tasmy miernicze

Do pomiarów liniowych mogą służyć taśmy miernicze. Błąd pomiaru taśmą zależy od błędu skali oraz od błędów zwisu, odkształcenia i temperatury. Łączny sumaryczny błąd przy pomiarach taśmą mierniczą wynosi około 0,0001 mierzonej długości. Pomiar wymiarów liniowych taśmą mierniczą jest miarodajny, gdy sumaryczny błąd-pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnej odchyłki wykonania elementu. Do pomiaru wewnętrznych wymiarów liniowych form stosuje się mierniki długości. Dokładność pomiaru miernikiem zależy od konstrukcji urządzeń rejestrujących, styków pomiarowych i sposobu ustawienia na wymiar. Dokładność w tym przypadku jest zwykle nieco większa od pomiaru taśmą i daje błąd rzędu 1:12000 mierzonej długości. Miernik długości składa się z dwóch elektromagnesów, do których przez naciągowe urządzenie sprężynowe zamocowany jest drut. Mikrometryczne urządzenie rejestrujące połączone z elektromagnesem pozwala na odczyta nie różnicy pomiędzy dokonywanym pomiarem długości i długością wyjściową wymiaru miernika. Do pomiaru rozstawu osi otworów lub detali zaleca się stosowanie stalowych taśm z urządzeniem naciągowym. Nadają się do tego celu również druty pomiarowe stosowane w geodezji i przemyśle maszynowym. Oddzielny dział stanowią pomiary kontrolne gotowej produkcji oraz oznakowanie i dopuszczenie wyrobów do wbudowania. Ograniczając się tylko do wymienienia kierunków postępowania w tej dziedzinie, wspomnieć należy, że w ostatnich czasach stosowane są specjalne stanowiska kontrolne Q zautomatyzowanym działaniu. [podobne: klin odłamu, blacha ruukki, elegante ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki elegante klin odłamu