CISNIENIE WODY W SIECI WEWNETRZNYCH INSTALACJI

CIŚNIENIE WODY W SIECI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI . WODOCIĄGOWYCH 2. 5. 1. WYKORZYSTANIE CIŚNIENIA ISTNIEJĄCEGO W ULICZNYM PRZEWODZIE WODOCIĄGOWYM Jeśli ilość wody, jaką prowadzi przewód uliczny wodociągu publicznego, jest dostateczna, zasadniczą sprawą dla zaopatrzenia budynku w wodę jest ciśnienie wody w sieci miejskiej, w miejscu przyłączenia do niej budynku. Ciśnienie to może być: – dostateczne dla wszystkich punktów rozbioru wody na cele domowe i gospodarcze jak i dla wewnętrznych zaworów pożarowych, – dostateczne dla punktów rozbioru na cele domowe i gospodarcze, lecz niedostateczne dla wewnętrznych zaworów pożarowych, – niedostateczne dla wszystkich wspomnianych potrzeb. Schemat rozwiązań dla powyższych trzech przypadków może być różny . [hasła pokrewne: vegepack, naprawa okien pcv, budowniczy szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin naprawa okien pcv vegepack