Budynki wielkoblokowe

Ze względu na to, że fundamenty budynków wielkoblokowych wykonywane są z reguły sposobem tradycyjnym, zabezpieczenie ich przed pełzaniem gruntu wykonuje się w taki sam sposób jak dla budynków murowanych. Natomiast zabezpieczenie budynków wielkoblokowych przed wpływami pionowych odkształceń terenu wymaga ze względu na inny rodzaj konstrukcji budynku odrębnego potraktowania. Różnica w konstrukcji w porównaniu z budynkami murowanymi występuje przede wszystkim w stosunkowo słabych połączeniach wzajemnie prostopadłych ścian w pionowych płaszczyznach stykowych. Konstrukcja budynku wielkoblokowego powinna być tak zaprojektowana, aby mógł on przenosić siły wynikające z wygięcia terenu w zależności od usytuowania budynku w stosunku do obrzeża niecki. W przypadku gdy nieznane jest położenie obrzeża niecki, przyjmuje się do obliczeń kierunek obrzeża równoległy do boków rzutu poziomego budynku, jak również i kierunek ukośny, tj. pod kątem 45°. W pierwszym przypadku ściany prostopadle skierowane do obrzeża niecki pracują na zginanie jak tarcze wyginane do góry lub w dól. Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy budynek stoi na wypuklej części niecki, drugi natomiast gdy stoi on na jej części wklęsłej. Najkorzystniejszym przypadkiem dla budynku jest ten, w którym obrzeże niecki jest skierowane prostopadle do ścian podłużnych. Ściany te bowiem są dłuższe i mają większą liczbę otworów okiennych i drzwiowych, niż ściany poprzeczne. Wygięcie ściany wywołane jest zmianą rozkładu ciśnień na grunt, spowodowaną przez krzywiznę terenu oraz pionowymi siłami krawędziowymi przekazywanymi na daną ścianę przez ściany do niej prostopadle. Połączenia ścian podłużnych z poprzecznymi muszą być tak skonstruowane, aby mogły przenieść naprężenia wywołane siłami krawędziowymi. W przypadku gdy obrzeże niecki jest usytuowane ukośnie pod kątem 45° do ścian budynku, mamy do czynienia ze stanem złożonym z dwu stanów składowych. Pierwszy stan, powodujący zginanie ścian, wywołany jest wpływem wygięcia terenu o krzywiźnie głównej l/R, drugi zaś powodujący skręcanie segmentu budynku, wywołany jest momentami skręcającymi, które przenosi grunt przez ławy fundamentowe na budynek. [podobne: dachówka ceramiczna koramic, elegante, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki dachówka ceramiczna koramic elegante