Budynki o wysokosci ponad 30 m

Budynki o wysokości ponad 30 m i długości lub szerokości poniżej 70 m muszą mieć co najmniej 2 piony hydrantowe, a przy szerokości lub długości ponad 70 m – co najmniej 3 piony. Zwykle sieć przeciwpożarową, jak i gospodarczo-pitną projektuje się ze zbiornikiem ciśnieniowym, przy czym sieć pożarowa powinna być w układzie poziomym jak i pionowym – obiegowa. W• zbiornikach zapasowych powinien znajdować się nienaruszalny zapas pożarowy na 1O-minutowe działanie obliczeniowej liczby zaworów pożarowych. Jeśli woda służy i do celów gospodarczych, to przewód odprowadzający wodę ze zbiornika powinien być doprowadzony do zbiornika powyżej poziomu zapasu pożarowego wody, dla Zabezpieczenia nienaruszalności tego zapasu. [więcej w: skład materiałów budowlanych mazowieckie, styropian spadkowy, bramki uchylne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramki uchylne skład materiałów budowlanych mazowieckie styropian spadkowy